CZ EN

KZSY: Zabezpečovací systémy

Garant: doc. Ing. Karel Burda, CSc.
Zkratka: KZSY
Rozsah: 26P - 26L
Zařazení: bakalářské studium
Kredity: 5
Povinnost: volitelný oborový předmět
Typ studia: kombinovaný

Partnerský předmět

Elektronické zabezpečovací systémy

Spolupráce VUT-VŠB

Skripta: „Systémy elektronického zabezpecení pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO

Stručný popis

Cílem předmětu je poskytnout studentům komplexní přehled v problematice zabezpečovacích systémů.

Popis předmětu

Absolvent předmětu je schopen:

  • vysvětlit principy fungování systémů a detektorů EZS,
  • vysvětlit principy fungování systémů a detektorů EPS,
  • vysvětlit principy fungování kamerových sledovacích systémů,
  • vysvětlit principy fungování přístupových systémů,
  • vysvětlit principy fungování elektronických platebních systémů,
  • obsluhovat běžné zabezpečovací systémy,
  • navrhnout jednoduchý systém EZS.

Obsah předmětu (anotace):

Zabezpečovací systémy jsou určeny k ochraně aktiv jednotlivců a institucí. Předmět je koncipován tak, aby jeho absolvent získal celkový přehled o fungování, návrhu a obsluze běžně používaných zabezpečovacích systémů. Přednášky jsou věnovány vysvětlení fungování zejména elektronických zabezpečovacích systémů, elektrické požární signalizace, kamerových sledovacích systémů a přístupových systémů. Cvičení jsou věnována obsluze běžných zabezpečovacích systémů a zpracování projektu hypotetického zabezpečovacího systému.

Sylabus

Přednášky:
1. Úvod.
2. Elektrické zabezpečovací systémy (EZS).
3. Detektory EZS.
4. Perimetrické zabezpečovací systémy.
5. Kamerové dohledové systémy (CCTV).
6. Elektrická požární signalizace (EPS).
7. Přístupové systémy.
8. Biometrické přístupové systémy.
9. Ochrana zboží.
10. Správa digitálních práv (DRM).
11. Platební elektronické systémy.
12. Detektory nebezpečných látek.  
13. Perspektivy a vývojové trendy.

Laboratorní cvičení:
1. Úvod.
2. Kabelový systém EZS.
3. Bezdrátový systém EZS.
4. Kartový přístupový systém.
5. Biometrický přístupový systém.
6. Kamerový sledovací systém.
7. Systém EPS.
8. Rádiový odposlech.
9. - 11. Návrh systému EZS (samostatný projekt).
12. Závěr.Zpět