CZ EN

MADP: Vzájemný převod A/D signálů

Garant: prof. Ing. Kamil Vrba, CSc.
Zkratka: MADP
Rozsah: 26P – 39L
Zařazení: magisterské studium
Kredity: 6
Povinnost: volitelný oborový předmět
Typ studia: prezenční

Partnerský předmět

Elektronické obvody II

Spolupráce VUT-VŠB

Skripta: „A/D a D/A převodníky pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO

Stručný popis

Seznámit se základními principy analogově digitálních a digitálně analogových převodníků, obeznámit se s vlastnostmi integrovaných převodníků a s možnostmi jejich aplikací. Orientovat se v obvodech pro předzpracování signálu jako např. přesné přepínatelné zesilovače, antialiasingové filtry, vzorkovače s pamětí.

Popis předmětu

Absolvent předmětu bude schopen:

  • orientovat se ve výběru analogových obvodů pro přesné předzpracování signálů jako jsou elektronicky přepínatelné zesilovače, analogové multiplexery či demultiplexery
  • bude seznámen s filtračními obvody určenými pro spolupráci s A/D a D/A převodníky
  • bude umět navrhnout a aplikovat vzorkovače s pamětí
  • bude rozumět parametrům A/D převodníků a bude schopen navrhnout řešení různých typů A/D převodníků
  • bude rozumět parametrům D/A převodníků a bude je schopen navrhnout či analyzovat
  • seznámi se s řešením i jiných typů převodníků jako např. převodníky U/F či D/F

Obsah předmětu (anotace):

Předzpracování analogového signálu, paralelní převodníky se spínanými odporovými sítěmi a se spínanými proudovými zdroji, paralelní a sériové převodníky D/A, nepřímé převodníky D/A, převodníky s cyklickou záměnou odporů, komparační převodníky A/D, kompenzační převodníky A/D, integrační převodníky A/D, převodníky A/D s automatickou korekcí převodní charakteristiky, převodníky U/f a f/U, převodníky D/f, číslicové měření časových intervalů, fáze, kmitočtu.

Sylabus

1. Zesilovače s elektronicky přepínatelným zesílením
2. Přesné analogové multiplexery a demultiplexery
3. Filtrační obvody pro A/D a D/A převodníky
4. Vzorkovače s pamětí: parametry a obvodová řešení
5. D/A převodníky:
5.1 Parametry D/A převodníků
5.2 Obvodová řešení D/A převodníků
6. A/D převodníky
6.1 Parametry A/D převodníků
6.2 Obvodová řešení A/D převodníků
7. Převodníky U/F a D/FZpět