CZ EN

MVDP: Vyšší techniky datových přenosů

Garant: doc. Ing. Václav Zeman, Ph.D.
Zkratka: MVDP
Rozsah: 26P – 39L
Zařazení: magisterské studium
Kredity: 6
Povinnost: volitelný oborový předmět
Typ studia: prezenční

Partnerský předmět

Spolehlivost a diagnostika

Spolupráce VUT-VŠB

Skripta: „Techniky protichybvého zabezpečení v digitální komunikaci pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO

Stručný popis

Cílem předmětu je seznámit studenty se zjišťováním spolehlivé činnosti systémů pro přenos dat. Studují se především způsoby kódování datového signálu. Využívá se především kódové zabezpečení proti chybám vzniklým při přenosu datového signálu.

Popis předmětu

Absolvent předmětu je schopen vysvětlit principy ochrany přenosu dat před chybami a vysvětlit funkci přenosových systémů přístupových sítí.

Obsah předmětu (anotace):

Systémy pro přenos dat (SPD). Poloha SPD v nadřazeném systému. Bezpečnost přenosu v SPD. Detekční a samoopravné kódy v SPD (RS kódy, RM kódy, Ungerboeckovy kódy,Turbokódy). Současné systémy se zabezpečovacími kódy. Techniky snižování nadbytečnosti v SPD.

Sylabus

 1. Systémy pro přenos dat, struktura, vlastnosti, chování.
 2. Základní princip ochrany přenosu dat před chybami.
 3. Protichybové kódování, blokové kódy.
 4. Protichybové kódování, stromové kódy.
 5. Protichybové kódování, turbo kódy.
 6. Komunikační síť, struktura, způsoby komunikace, přenosové prostředky.
 7. Metalická vedení v přístupové síti.
 8. DSL systémy, vlastnosti, referenční konfigurace, typické uspořádání přípojky, možnosti použití.
 9. Popis jednotlivých systémů xDSL, IDSL, HDSL, SDSL, ADSL, VDSL.
 10. Spektrální vlastnosti DSL.
 11. Vliv rušení na provoz DSL.
 12. PLC modemy.Zpět