CZ EN

BVKS: Vysokorychlostní  komunikační systémy

Garant: doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc.
Zkratka: BVKS
Rozsah: 26P – 26L
Zařazení: bakalářské studium
Kredity: 5
Povinnost: volitelný oborový předmět
Typ studia: prezenční

Partnerský předmět

Telekomunikační sítě

Spolupráce VUT-VŠB

Skripta: „Konvergence v telekomunikacích pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO

Stručný popis

Cílem předmětu je podrobné seznámení se s vysokorychlostními komunikačními systémy, páteří dnešní telekomunikační sítě. Student získá hlubší znalosti o SDH a pokročilých aplikacích protokolů sítě Ethernet se zaměřením na přenos hlasu VoIP. Nedílnou součástí jsou praktické zkušenosti s experimentální vysokorychlostní síti CISCO.

Popis předmětu

Absolvent předmětu je schopen:

 • vysvětlit zvláštnosti technologií Fast Ethernet, Gigabit Ethernet,  10 Gbit Ethernet , 40 Gbit Ethernet,  100 Gbit Ethernet,
 • demonstrovat základy Asynchronního přepravního způsobu ATM,
 • reprodukovat doporučení ITU-T o SDH,
 • charakterizovat multiplexní struktura SDH,
 • interpretovat začlenění příspěvkových signálů do SDH,
 • znázornit architekturu synchronizační sítě České republiky,
 • demonstrovat základy Řídicí sítě telekomunikací TMN,
 • charakterizovat  přenos hlasu využitím IP,
 • praktikovat signalizační protokoly VoIP a zastřešující sada protokolů H.323,
 • ovládat směrování IP-MPLS,
 • pojmenovat významné protokoly pro přenos,
 • posoudit VoIP a QoS,
 • diskutovat analogové a digitální hlasové porty,
 • využít plán vytáčení,
 • experimentovat s vysokorychlostním systémem CISCO,
 • předvést operační systém IOS.

Obsah předmětu (anotace):

Předmět je určen pro zájemce a hlubší znalosti Synchronní digitální hierarchie SDH, základy Asynchonního přepravního způsobu ATM a především o moderní technologie Ethernet,  Fast Ethernet, Gigabit Ethernet,  10 Gbit Ethernet, 40 Gbit Ethernet, 100 Gbit Ethernet a Frame Relay.  Studenti jsou také  seznámeni s Řídicí sítí telekomunikací TMN. Praktické zkušenosti získají studenti se systémem CISCO 2821 se zdůrazněním IP telefonie v sítích CISCO a směrováním IP-MPLS.  Studenti si výrazně prohloubí znalosti ze signalizačních protokolů VoIP, zastřešující sadou protokolů H.323 a kvalitě služby QoS v souvislossti s VoIP.

Sylabus

 1. Úvod do vysokorychlostních komunikačních systémů. Používané technologie. Ethernet,  Fast Ethernet, Gigabit Ethernet,  10 Gbit Ethernet , 40 Gbit Ethernet,  100 Gbit Ethernet.  Synchronní Digitální Hierarchie SDH. Asynchronní přepravní způsob ATM. Další vysokorychlostní technologie. Vysokorychlostní systém CISCO 2821. IP telefonie v sítích CISCO, směrování IP-MPLS.
 2. Synchronní digitální hierarchie - SDH.  Doporučení ITU-T o SDH, multiplexní struktura SDH, struktura rámce STM-1, synchronní multiplování STM-1 do STM-4, vytváření SDH.
 3. Začlenění PDH 4. řádu do STM-1, ukazatel AU-4/PTS, vyrovnání začátku rámce, začlenění  E1  do STM-1. Ethernet over SDH. Síťové prvky a uzly SDH. Struktura sítí SDH.
 4. Architektura synchronizační sítě České republiky. Hodnocení kvality digitálního kanálu, oblast použití doporučení G.826.
 5. Technologie ATM. ATM buňka, rozhraní ATM sítí, ATM spojení, adresování v ATM, referenční model ATM.  ATM adaptační vrstva, kvalita služeb v ATM.
 6. TMN  - Telecommunication Management Network. Funkční bloky TMN. Fyzická architektura TMN.
 7. Základy přenos hlasu využitím IP. Využití technologie CISCO. Základní principy VoIP, signalizační protokoly VoIP, zastřešující sada protokolů H.323.
 8. Směrování IP-MPLS.
 9. Významné protokoly MGCP,  SIP (Session Initiation Protocol), SCCP (Skinny Client Control Protocol).
 10. Protokoly pro přenos médií, RTP  (Real Time Transport Protocol),  RTCP (RTP Control Protocol),  cRTP (Compressed RTP),  sRTP (Secure RTP). Brány VoIP, hardwarové brány.
 11. VoIP a QoS. Kvalita zvuku pro IP, používané metody, hlasové pakety, zpracování pomocí kodeků, zpracování pomocí procesorů DSP.
 12. Analogové hlasové porty, místní volání, volání v sítí, volání mimo síť, hlasové porty na směrovačích CISCO IOS, konfigurace analogových hlasových portů, trunky,  Dial-peery.  Digitální hlasové porty, digitální trunky, CAS T1, CAS E1 R2, QSIG. Řízení bran, protokol H.323, implementování bran MGCP, implementování bran SIP.
 13. Plán vytáčení. Adresování koncových bodů. Směrování volání a výběr cesty.  Manipulace s číslicemi. Privilegia volání, sledování volání, požadavky na plán vytáčení. Ukončení problematiky.Zpět