CZ EN

VoIP: VoIP

Garant: doc. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
Zkratka: VoIP
Rozsah: prezenční - zápočet a zkouška 2+2, kombinovaná - zápočet a zkouška 2+8
Zařazení: navazující magisterské
Katedra: Katedra telekomunikační techniky
Úroveň studia: pregraduální nebo graduální
Web předmětu: http://homel.vsb.cz/~voz29
Rok zavedení: 2011/2012
Určeno pro fakulty: FEI
Kredity: 6
Povinnost: volitelný odborný
Jazyk: čeština
Typ studia: navazující magisterské

Partnerský předmět

Multimediální služby

Spolupráce VUT-VŠB

Skripta "Technologie a protokoly multimediálních komunikací pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO"

Skripta "Architectures, Protocols and Services for IP Telephony for joint teaching programme of BUT and VSB-TUO"

Stručný popis

Garant verze předmětu: doc. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozumět technologii VoIP. Učební výstupy jsou stanoveny tak, aby studenti byli schopni identifikovat, aplikovat a řešit úlohy z oblasti VoIP. 

Popis předmětu

Vyučovací metody

 • Přednášky
 • Cvičení (v učebně)
 • Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je určen pro studenty studijního programu Informační a komunikační technologie. Cílem předmětu je seznámit studenty s technologiemi a standardy pro přenos hlasu v paketových sítích, s komunikačními protokoly H.323, SIP, MGCP, s prvky, které umožňují implementaci hlasových služeb v IP sítích. Rovněž je podstatná část věnována problematice zabezpečení kvality služby QoS. Laboratorní práce jsou zaměřené na protokolovou analýzu a studenti průběžně ve cvičeních pracují na semestrální projektu ústředny páté generace, cílem projektu je zprovoznit SoftSwitch na otevřeném řešení, lze si vybrat z projektů Asterisk, GnuGK nebo SIP SER. Komunikační standardy jsou již delší dobu formovány snahou o vytváření sítí s integrovanými službami, které jsou schopny nad jedinou infrastrukturou přenášet data, hlas nebo video. Sítě nové generace ve značné míře využívají techniky souborně označované jako Voice over IP a VoIP je signifikantním směrem dalšího vývoje komunikací.

Povinná literatura

 • Collins, D.: Carrier Grade Voice Over IP. McGraw-Hill 2002. ISBN 0071406344.
 • Peters, J., Davidson, J.: Voice over IP Fundamentals. Cisco Press, Indianopolis 2000. ISBN 1-57870-168-6.
 • Přednášky: http://homel.vsb.cz/%7Evoz29/lectures.html.

Doporučená literatura

 • CAMP, K.: IP Telephony Demistified. McGraw-Hill, 2003 New York. ISBN 0-07-140670-0.
 • HARDY, W.: VoIP service quality. McGraw-Hill, 2003 New York. ISBN 0-07-141076-7.
 • Sinnreich, H.: Internet Communications Using SIP. Wiley Computer Publishing. New York 2001. ISBN 0-471-41399-2.

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

Podmínky udělení zápočtu: Student může získat max. 30 bodů, během semestru získává body za laboratorní práce max. 15 bodů a za semestrální projekt max. 15 bodů, pro udělení zápočtu musí získat min. 15 bodů.

Osnova předmětu

Přednášky

Základy IP sítí,protokolový model TCP/IP, adresace v IP sítích, Real Time Protocol. Metody kódování a dekódování hlasu, výpočet šířky pásma pro RTP. Standard H.323, protokolový model, základní elementy – GK, TE, GW, MCU. Signalizace H.225.0 RAS, Q.931 a H.245, typy zpráv, model spojení GRC a DRC. Verze H.323 a jejich rozdíly, metoda Fast Connect, tunelování H.245, přenos faxů T.38 GW pro propojení s PSTN, srovnání rozhraní a možností FXS, FXO, EM, ISDN PRI a BRI. Otevřené řešení H.323, návrh sítě a konfigurace GnuGK. SIP/SDP protokol, popis prvků – User Agent, Registrar, Redirect a Proxy server. SIP metody a odpovědi, popis zpráv dle RFC 3261. SIP Express Router. Asterisk, SW pobočková ústředna, vzájemný překlad protokolů IAX, SIP a H.323. Kvalita IP telefonie – MOS, PESQ, E-model a R-faktor, fragmentace, ztráty paketů, zpoždění a jitter. Zajištění QoS, Intserv, Diffserv, řízení zahlcení a frontování. Komunikační protokol MGCP a Megaco/H.248.

Cvičení

Orientace v laboratoři. Konfigurace SW and HW IP phones. Monitorování provozu na síti, odchytávání paketů.

Laboratoře

 • Úloha č. 1: Základní analýza spojení H.323 protokolu, 2 body.
 • Úloha č. 2: Procedury H.245, 2 body.
 • Úloha č. 3: Procedury Q.931 a RAS, 2 body Cisco VoGW, konfigurace. Projekt GnuGK, instalace a konfigurace. Projekt SER, instalace a konfigurace. Projekt Asterisk, konfigurace.
 • Úloha č. 4: Analýza SIP metod a odpovědí, call flow, 3 body.
 • Úloha č. 5: Rozparsování SIP hlaviček, 3 body.
 • Úloha č. 6: Analýza kvality hovoru, 3 body.

Projekty

 • Odevzdání projektu GnuGK,Kamailio nebo Asterisk, 15. bodů.


Zpět