CZ EN

TS: Telekomunikační sítě

Garant: Ing. Petr Machník, Ph.D.
Zkratka: TS
Rozsah: prezenční - zápočet a zkouška 4+2, kombinovaná - zápočet a zkouška 8+4
Zařazení: Bakalářské studium
Katedra: Katedra telekomunikační techniky
Úroveň studia: pregraduální nebo graduální
Rok zavedení: 2010/2011
Určeno pro fakulty: FEI
Kredity: 8
Povinnost: povinný
Jazyk: čeština
Typ studia: bakalářské

Partnerský předmět

Vysokorychlostní komunikační systémy

Spolupráce VUT-VŠB

Skripta "Základy telekomunikačních sítí pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO"

Stručný popis

Garant verze předmětu: Ing. Petr Machník, Ph.D.

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozumět koncepci a principu telekomunikačních sítí včetně způsobů přenosu a signalizace. Učební výstupy jsou stanoveny tak, aby studenti byli schopni identifikovat, aplikovat a řešit úlohy z oblasti používaných telekomunikačních sítí.

Popis předmětu

Vyučovací metody

 • Přednášky
 • Cvičení (v učebně)
 • Experimentální práce v laboratoři
 • Projekt

Anotace

Předmět Telekomunikační sítě je orientován na získání komplexního přehledu o všech podstatných, dnes používaných, resp. rozvíjejících se, síťových technologiích pro přenos různých druhů informací, jako např. hlasových, datových, obrazových nebo multimediálních. Tento předmět zahrnuje všechny sítě, které přenášejí informace buď na principu přepojování kanálů, nebo přepojování datových paketů. Pozornost je věnována i optickým přenosovým sítím, které tvoří neoddělitelnou součást fyzické síťové telekomunikační infrastruktury, různým síťovým procedurám určeným pro vytvoření žádaného komunikačního spojení s předepsanou kvalitou poskytovaných služeb a základním činnostem síťového managementu jednotlivých typů sítí. Zvýšená pozornost je věnována LAN sítím, WAN sítím, Internetu, přístupovým sítím (ISDN, xDSL, PON, IP TV) a různým bezdrátovým technologiím (WiFi, WiMAX, Bluetooth, GSM, GPRS, EDGE, UMTS).

Povinná literatura

 • BLUNÁR, Karol, DIVIŠ, Zdeněk: Telekomunikační sítě, 1.díl. Ostrava: VŠB-TU Ostrava 2003. ISBN 80-248-0391-7. BLUNÁR, Karol, DIVIŠ, Zdeněk: Telekomunikační sítě, 2.díl. Ostrava: VŠB-TU Ostrava 2006. ISBN 80-248-1077-8.

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

Podmínky udělení zápočtu: Minimální počet bodů k získání zápočtu je 10 (ze 40 možných).

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Osnova předmětu

Přednášky

 1. Vlastnosti telekomunikačních sítí, komunikační model, signalizace, způsoby přepojování signálů.
 2. Referenční model pro propojení otevřených systémů a jeho vrstvy, managementový systém RM OSI, řídící telekomunikační síť (TMN). Protokolový model TCP/IP a jeho vrstvy, protokoly IP, TCP, UDP, RTP.
 3. LAN sítě – protokolový model LAN sítí, metody přístupu k přenosovému médiu v LAN sítích, topologie sítí, Ethernet, Token Ring, FDDI.
 4. WAN sítě – technologie X.25, Frame Relay, řízení provozu ve Frame Relay, ATM sítě, protokolový model ATM.
 5. Přenosové sítě – PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy), SDH (Synchronous Digital Hierarchy), SONET (Synchronous Optical Network), DWDM (Dense Wawe Division Multiplexing), zařízení používaná v těchto sítích.
 6. WAN sítě postavené na protokolu IP, čisté IP WAN sítě, HDLC a PPP protokol, propůjčené linky. Technologie MPLS a její použití.
 7. Internet – struktura Internetu. Bezpečný přenos dat v Internetu – IPsec, SSL, VPN. Technologie VoIP (Voice over Internet Protocol).
 8. Signalizace v telekomunikačních sítích – CCS7, signalizace v ATM, ISDN, GSM, VoIP.
 9. Přístupové sítě (koncepce) – technologie ISDN, xDSL, DOCSIS, DVB-RCS, IPTV, FTTx.
 10. Bezdrátové sítě (koncepce) – technologie WiFi, Bluetooth, WiMAX, Zigbee, DECT.
 11. Mobilní technologie 1. a 2. generace – NMT, AMPS, GSM, PDC, IS-95.
 12. Mobilní technologie 1. a 2. generace – NMT, AMPS, GSM, PDC, IS-95.
 13. Mobilní technologie 3. a 4. generace – IMT-2000, CDMA 2000, W-CDMA UMTS, HSDPA, HSUPA, Rel.99-Rel.8 SAE/EPS, LTE. Budoucnost a vize v mobilních sítích (Rel.9 a Rel.10).
 14. Mobilní technologie 3. a 4. generace – IMT-2000, CDMA 2000, W-CDMA UMTS, HSDPA, HSUPA, Rel.99-Rel.8 SAE/EPS, LTE. Budoucnost a vize v mobilních sítích (Rel.9 a Rel.10).

Cvičení

 1. Bezpečnostní školení. Seznámení s kreditním systémem, náplní cvičení a podmínkami udělení zápočtu.
 2. Multimediální prezentace na téma RM OSI.
 3. Laboratorní úloha – Služby ISDN.
 4. Laboratorní úloha – Technologie WiFi.
 5. Laboratorní úloha – Technologie VoIP.
 6. Test č. 1.
 7. Laboratorní úloha – Počítačové sítě.
 8. Laboratorní úloha – Technologie GSM.
 9. Laboratorní úloha – Technologie xDSL.
 10. Laboratorní úloha – Pasivní optické sítě.
 11. Laboratorní úloha – Testování mobilních telefonů.
 12. Laboratorní úloha – Měření propustnosti a zpoždění v datových sítích.
 13. Test č. 2.
 14. Rezerva, náhradní termín pro testy.

Projekty

 1. Protokol z měření kvality řeči ve VoIP.
 2. Protokol z testování mobilních telefonů.


Zpět