CZ EN

MTIS: Telekomunikační a informační systémy

Garant: Ing. Pavel Šilhavý, Ph.D.
Zkratka: MTIS
Rozsah: 26P – 39L
Zařazení: magisterské studium
Kredity: 6
Povinnost: volitelný oborový předmět
Typ studia: prezenční

Partnerský předmět

Spojovací soustavy

Spolupráce VUT-VŠB

Skripta: „Telekomunikační technika pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO

Stručný popis

Cílem předmětu je seznámit studenty s perspektivními telekomunikačními a informačními systémy, jejich hardwarem, softwarem a službami.

Popis předmětu

Absolvent předmětu je, mimo jiné, schopen:

 • vysvětlit problematiku konvergence telekomunikačních sítí
 • vysvětlit a porovnat vlastnosti sítí s okruhovým spojováním a paketovým přenosem
 • vysvětlit pojem pobočková telefonní ústředna (PBX) a uvést její aplikace
 • uvést výhody a nevýhody řešení s PBX tradičních výrobců s uzavřeným kódem a PBX s otevřeným kódem
 • uvést typy rozhranní PBX a jejich uplatnění
 • vysvětlit pojmy číslovací plán a směrování hovorů
 • vysvětlit problematiku směrování hovorů z veřejné sítě DID, DISA, IVR
 • vysvětlit problematiku směrování hovorů do veřejné sítě a mezi PBX, svazky, ARS, LCR, ENUM.
 • uvést dominantní platformy PBX s otevřeným kódem a oblast uplatnění
 • dokáže vybrat vhodnou platformu PBX s otevřeným kódem a realizovat konfiguraci progresivních platforem
 • vysvětlit pojmy účastnická sada a přenašeč, uvést jejich typy, parametry a funkce
 • uvést možnosti začlenění okruhově spojovaných technologií do ústředen s otevřeným kódem
 • realizovat konfiguraci rozhraní FXS, ISDN BRI, PRI, E1, Ethernet v ústřednách s otevřeným kódem
 • uvést a popsat signalizace využívané okruhově spojovaných technologií a dokázat je konfigurovat v ústřednách s otevřeným kódem
 • popsat signalizační systém č.7 a dokázat jej implementovat a konfigurovat v ústřednách s otevřeným kódem
 • uvést standardní protokoly pro zajištění IP telefonie a dokáže je konfigurovat v ústřednách s otevřeným kódem v různých scénářích
 • uvést možnosti zabezpečení IP telefonie proti útokům a odposlechu a dokáže je konfigurovat v ústřednách s otevřeným kódem
 • uvést proprietární protokoly pro zajištění IP telefonie a vysvětlit jejich využití v ústřednách tradičních výrobců, např. Alcatel-Lucent, Panasonic, Siemens
 • vysvětlit problematiku zajištění QoS v IP telefonii a realizovat její implementaci v ústřednách s otevřeným kódem
 • dokáže popsat strukturu a funkci veřejných telefonních ústředen EWSD a S12
 • dokáže popsat veřejný číslovací plán, směrování mezi operátory, mezinárodních hovorů a zjištění směrování tísňových linek
 • vyjmenovat služby PBX a dokáže je implementovat v ústřednách s otevřeným kódem

Obsah předmětu (anotace):

V předmětu se studenti seznámí s principy telekomunikačních a informačních systémů, a to zejména v oblasti telefonních ústředen. Předmět zahrnuje problematiky hardwarových a softwarových řešení, signalizačních systémů a zajištění požadovaných služeb. Je věnována pozornost jak výrobkům tradičních výrobců, s uzavřeným kódem, tak, a to především progresivním ústřednám s otevřeným kódem. Teoretické pasáže jsou vždy doplněny praktickými příklady implementace dané problematiky, zejména na progresivně se uplatňujících ústřednách s otevřeným kódem. Praktická laboratorní část je věnována ústřednám s otevřeným kódem - Open Source Asterisk, Freeswitch, YATE a ústřednám tradičních výrobců Siemens, Alcatel, Panasonic a dalším.

Sylabus

Přednášky:
    1. Úvod do problematiky.
    2. Pobočkové telefonní ústředny.
    3. Pobočkové telefonní ústředny s otevřeným kódem - Open Source.
    4. Účastnické sady, přenašeče, hardware pro Open Source PBX.
    5. PSTN signalizace, implementace v Open Source PBX.
    6. VoIP signalizace 1, implementace v Open Source PBX.
    7. VoIP signalizace 2, implementace v Open Source PBX.
    8. IP telefonie – Zajištění kvality a bezpečnosti.
    9. Veřejné telefonní ústředny v národní síti, číslovací plán.
    10. Služby PBX, implementace v Open Source PBX.
    11. Spojovací pole.
    12. Teorie hromadné obsluhy.
    13. Exkurze

Laboratoře:
    1. PBX Asterisk - Úvod, SIP, IAX, DAHDI, jednoduchý číslovací plán
    2. PBX Asterisk - Pokročily číslovací plán a makra
    3. PBX Asterisk - Trunkování
    4. PBX Asterisk - Pokročile služby PBX
    5. PBX Asterisk - Pokročilé přístupové a skriptovací možnosti
    6. PBX Asterisk - Samostatný projekt
    7. PBX Siemens HiPath 3500, E1 Q – signalizace
    8. DAHDI, signalizace SS7 a měření na ÚSa
    9. PBX Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise
    10. PBX Asterisk Embedded systém
    11. Sangoma - Wanpipe, Sangoma media gateway, analýza ISDN BRI
    12. PBX Panasonic KX-NCP500

Ke stažení:

Skripta pro přednášky:Zpět