CZ EN

SS: Spojovací soustavy

Garant: doc. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
Zkratka: SS
Rozsah: prezenční - zápočet a zkouška 2+2 kombinovaná - zápočet a zkouška 8+2
Zařazení: Bakalářské studium
Katedra: Katedra telekomunikační techniky
Úroveň studia: pregraduální nebo graduální
Rok zavedení: 2012/2013
Určeno pro fakulty: FEI
Kredity: 4
Povinnost: volitelný odborný
Jazyk: čeština
Typ studia: bakalářské

Partnerský předmět

Telekomunikační a informační systémy

Spolupráce VUT-VŠB

Skripta "Komunikační systémy pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO"

Stručný popis

Garant verze předmětu: doc. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozumět funkci spojovacích systémů a používaným signalizacím. Učební výstupy jsou stanoveny tak, aby studenti byli schopni identifikovat, aplikovat a řešit úlohy z oblasti spojovacích soustav.

Popis předmětu

Vyučovací metody

 • Přednášky
 • Cvičení (v učebně)
 • Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Cílem je seznámit studenty s principy, na kterých pracují spojovací systémy, v úvodní části jsou v přehledu podány vývojové etapy spojovacích systémů od Strowgerova voliče až po časové články digitálních ústředen, v další části je představen koncept IP multimediálních systémů a jsou zmíněny i principy spojování v sítích GSM/UMTS, kde v praktických cvičeních je využívána vlastní experimentální základnové stanice postavená na open-source projektu openBTS. 

Povinná literatura

 • Přednášky http://homel.vsb.cz/~voz29/ss.html.
 • VOZŇÁK, M.: Spojovací systémy. Vysokoškolská skripta, 196 str. Vydavatel: VŠB-TU Ostrava 2009. ISBN 978-80-248-1961-7.

Doporučená literatura

 • Camarillo, G.: The 3G IP Multimedia Subsystem (IMS). John Wiley & Sons 2004. ISBN 978-0470871560.

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

Podmínky udělení zápočtu: Zisk minimálně 15 bodů ze cvičení, maxim. je možné získat 30 bodů za šest prací (každá za pět bodů.

Další požadavky na studenta

Absolvování předmětu Úvod do komunikační technologií.

Osnova předmětu

Přednášky

 1. Úvod do spojovacích systémů, jejich rozdělení. Telefonní přístroje a napájecí můstky.
 2. Analogové systémy, volič a křížový spínač.
 3. Signalizace linková a registrová, K+MFC-R2, EM.
 4. Signalizace v digitálních systémech a sítích DSS1, PSS1 a SS7.
 5. Řízení elektronických spojovacích systémů, časové a prostorové spojování. Vícečlánkové struktury spojovacích polí, Synchronizace sítí.
 6. Systémy 4. generace, principy, architektura, služby. Připojení úč. vedení v digitálních spojovacích systémech. Přístupová rozhraní a ISDN.
 7. Základy teorie hromadné obsluhy.
 8. Klasifikace obslužných systémů. Markovovský systém řízení front a Hodnocení kvality řeči.
 9. Vnitřní procesy směrovačů, funkce procesu s přepojováním a směrování, komponenty směrovače, modul spojovacího pole a zpracování cesty, zpracování paketů.
 10. Síť nové generace, obecné principy NGN. Signalizační protokoly v NGN (SIP, H.323, MGCP).
 11. Síť nové generace, obecné principy NGN. Signalizační protokoly v NGN (SIP, H.323, MGCP).
 12. IP Multimedia Substystems, architektura a funkce. OpenIMS projekt.
 13. Spojování v mobilních sítích a openBTS projekt.
 14. Číslování dle ITU-T E.164 a národní číslovací plán, referenční databáze pro přenositelnost čísel.

Cvičení

 1. Seznámení s obsahem cvičení a s prací v laboratoři. T1
 2. Analýza registrové signalizace MFC-R2. T3
 3. Analýza signalizace v systému DSS1. T4
 4. Signalizace SS7. T6
 5. Dimenzování spojovacích systémů. T8
 6. Signalizační protokol v NGN - SIP. T9
 7. Stanovení kvality řeči pomocí E-modelu. T11
 8. OpenIMS. T12
 9. OpenBTS. T13
 10. Semestrální test (max. 10 bodů), odevzdání semestrálního projektu (max. 10 bodů), zápočet. T14

Laboratoře

 1. Měření frekvencí DTMF volby. T2
 2. Realizace laboratorního protokolu (DTMF, MFC-R2, DSS1). Bodováno max. 10 body. T5
 3. Služby digitálních ústředen. Zadání semestrálního projektu. T7
 4. Pobočková ústředna Asterisk. T10


Zpět