CZ EN

MSTS: Služby telekomunikačních sítí

Garant: doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc.
Zkratka: MSTS
Rozsah: 26P – 26L – 13C
Zařazení: magisterské studium
Kredity: 6
Povinnost: volitelný oborový předmět
Typ studia: prezenční

Partnerský předmět

Komunikační systémy v podnikových sítích

Spolupráce VUT-VŠB

Skripta: „Efektivní využití přenosu informací  pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO

Skripta: „Services of Telecommunication Networks for joint teaching programme of BUT and VSB-TUO

Stručný popis

Cílem předmětu je poskytnout studentům rozšířenou orientaci ve službách komunikačních sítí, podat ucelený přehled o IPv6 se zaměřením na kvalitu služby QoS a rozebrat prioritní směrování v síťových prvcích.

Popis předmětu

Absolvent předmětu je schopen:

 • analyzovat služby poskytované soudobými komunikačními sítěmi,
 • teoreticky rozebrat technologie související se službami xDSL,
 • zdůvodnit současný stav využití ISDN,
 • shrnout vlastnosti ISDN,
 • srovnat ATM a další možnosti vysokorychlostního přenosu,
 • posoudit vytváření buněk ATM ve vztahu ke službám,
 • navrhnout signalizaci pomocí SS7,
 • kategorizovat kvalitu služeb QoS,
 • posoudit možnosti IPv6 v zajištění QoS,
 • srovnat možnosti směrování v síťových prvcích,
 • naplánovat emulaci  LAN,
 • posoudit služby přenášené po energetické síti a kabelové televizi,
 • praktikovat prostředí MySQL,
 • analyzovat LAN,
 • konfigurovat Jabber server,
 • odhadovat bezpečnost sítě.

Obsah předmětu (anotace):

Předmět se věnuje službám poskytovaným soudobými telekomunikačními sítěmi. Nezbytné znalosti získají studenti z technologií, které se stále využívají, i když nikoli prioritně, tedy se službami ISDN a s Asynchronním přepravním způsobem ATM.  Důraz je však kladen na soudobé technologie jako je xDSL (ADSL, SDSL, HDSL, VDSL) a na s moderním přenosem spojeným signalizačním systémem SS7.   Studenti si významně prohloubí znalosti o Internet protokolu verze 6 v návaznosti na  IPv4 se  zaměřením na kvalitu služby QoS. Další informace získají  o integraci IP/ATM a o emulaci LAN. Seznámeni budou také s řízení priorit v síťových prvcích  a se službami po energetické síti a kabelové televizi.

Sylabus

 1. Služby poskytované soudobými komunikačními sítěmi.
 2. Technologie související se službami xDSL (ADSL, SDSL, HDSL, VDSL) včetně teoretického rozboru.
 3. Služby ISDN. Základní i primární přístup, referenční model účastnické přípojky ISDN, strukturu rámce na rozhraní S0, napájení terminálů.
 4. Asynchronnímu přepravnímu způsobu ATM. Princip ATM, třídy služeb, buňka ATM a vrstvový model.
 5. Signalizační systém SS7. Vlastnosti SS7, signalizační síť, výstavba SS7, část přenosu zpráv MTP, uživatelské části, dynamické směrování v síti, management SS7.
 6. Internet protokol verze 6, návaznost na  IPv4.
 7. Kvalita služeb QoS.
 8. IP a ATM, komunikační principy.
 9. Principy fungování aktivních síťových prvků - směrovačů, přepínačů a služby, které v síti poskytují.
 10. Layer 3 switching, peer-to-peer multilayer mapping, integrace ATM/IP, nespojově orientovaná služba, clasical IP over ATM (CLIP) a jeho další vývoj.
 11. Emulace LAN, private network - to - network interface (PNNI).
 12. Umělá inteligence pro řízení priorit v síťových prvcích.
 13. Přenos dat a s tím související služby po energetické síti a kabelové televizi.

Ke stažení:

Skripta pro přednášky:Zpět