CZ EN

KSOS: Síťové operační systémy

Garant: doc. Ing. Dan Komosný, Ph.D.
Zkratka: KSOS
Rozsah: 26P – 26C
Zařazení: bakalářské studium
Kredity: 5
Povinnost: povinný
Typ studia: kombinovaný

Partnerský předmět

Praktikum komunikačních sítí I

Stručný popis

Cílem předmětu je poskytnout studentům ucelený pohled na problematiku síťových operačních systémů. Teoretická část předmětu je zaměřena na principy síťových operačních systémů. Praktická část demonstruje využíváni těchto principů.

Popis předmětu

Student by měl být schopen:

 • popsat typy operačních systémů,
 • definovat proces a vlákno,
 • vysvětlit plánování procesů,
 • porovnat způsoby synchronizace procesů,
 • definovat uvíznutí procesů,
 • popsat správu paměti,
 • vysvětlit činnost souborových systémů,
 • popsat síťovou komunikaci v rámci operačního systému,
 • analyzovat možné typy útoků na operační systémy,
 • zabezpečit operační systém,
 • spravovat operační systém Linux.

Obsah předmětu (anotace):

Předmět je dělen do několika stěžejních částí. První část předmětu je věnována přehledu operačních systémů, jejich architektuře, procesům a vláknům, správě paměti a souborovým systémům. Druhá část předmětu se zabývá síťovou komunikací, síťovými službami a síťovými nástroji. Závěr předmětu je věnován bezpečnosti operačních systémů.
Obsahem počítačových cvičení je příkazový interpret, monolitické jádro, dynamické moduly jádra, síťová konfigurace, služby vzdáleného přihlášení a přenosu dat, komunikační nástroje, síťové služby, start operačního systému po síti, správa uživatelů a konfigurace firewallu.

Sylabus

 1. Úvod a přehled operačních systémů.
 2. Architektura operačních systémů.
 3. Procesy a vlákna.
 4. Plánování procesů.
 5. Synchronizace procesů.
 6. Správa paměti.
 7. Virtuální paměť.
 8. Souborové systémy.
 9. Síťová komunikace.
 10. Síťové služby.
 11. Síťové nástroje.
 12. Bezpečnost.Zpět