CZ EN

SNG: Sítě nových generací 

Garant: doc. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
Zkratka: SNG
Rozsah: prezenční - zápočet zkouška 0+0, kombinovaná - zápočet zkouška 0+0
Zařazení: Doktorské studium
Katedra: Katedra telekomunikační techniky
Úroveň studia: postgraduální
Rok zavedení: 2010/2011
Určeno pro fakulty: FEI
Kredity: 10
Povinnost: povinně volitelný
Jazyk: čeština
Typ studia: doktorské

Partnerský předmět

Moderní síťové technologie

Spolupráce VUT-VŠB

Skripta "Sítě nových generací a jejich bezpečnostní problémy pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO"

Stručný popis

Garant verze předmětu: doc. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je porozumět koncepci NGN, studenti by měli získat nejen analytické schopnosti, ale měli by být schopni navrhnout a  realizovat NGN síť.

Popis předmětu

Vyučovací metody

  • Přednášky
  • Individuální konzultace
  • Projekt

Anotace

Tento kurz je zaměřen na architekturu sítě nové generace NGN, obzvlášť na IMS systém, který byl přijat jako první standard vyhovující NGN. Studenti se seznámí s prvky a protokoly NGN a IMS. Významná část je zaměřena na pokročilé služby. Účastníci by měli nejprve absolvovat kurz IP multimediální systémy, protože jim poskytne nezbytné znalosti o SIP protokolu, které jsou klíčové v NGN.

Povinná literatura

  • Wilkinson, N.: Next Generation Network Services: Technologies & Strategies. Wiley, 210p, 2002. ISBN 978-0471486671.
  • CAMRILLO, G.: The 3G IP Multimedia Subsystem (IMS): Merging the Internet and the Cellular Worlds. Wiley, 406p., 2004. ISBN 978-0470871560.

Osnova předmětu

Evoluce telekomunikačních technologií ve fixních sítích a mobilních sítích. Inteligentní síť, její služby, ukázka řešení služby přenositelnosti čísel. Architektura NGN a standardizace IMS (ITU-T Y.2021) Signalizační protokoly NGN (SIGTRAN, Megaco/H.248 a SIP). Přístupová úroveň (koncové prvky IP a IAD, přístupové brány AGW, SG a TMG). Vlastnosti transportní úrovně a prvku SBC (Session Border Controller). Řídící úroveň (softswitch), řízení volání, autentizace a autorizace, generování CDR Úroveň služeb, požadavky na Media Server, nahrávání hovorů Portfolio služeb NGN, příklady z implementace v sítích Telefónica O2 a T-Mobile. Presence a Instant Messaging, SIMPLE a XMPP. Využití adresářů v NGN - DNS, X.500 a LDAP, Meta-Directory. Call centra, tvorba hlasových stromů IVR, VoiceXML.Zpět