CZ EN

ŠpS: Širokopásmové sítě

Garant: Ing. Petr Machník, Ph.D.
Zkratka: ŠpS
Rozsah: prezenční - zápočet a zkouška 2+3, kombinovaná - zápočet a zkouška 3+12
Zařazení: navazující magisterské
Katedra: Katedra telekomunikační techniky
Úroveň studia: pregraduální nebo graduální
Rok zavedení: 2011/2012
Určeno pro fakulty: FEI
Kredity: 5
Povinnost: povinně volitelný
Jazyk: čeština
Typ studia: navazující magisterské

Partnerský předmět

Hardware počítačových sítí

Spolupráce VUT-VŠB

Skripta "Širokopásmové sítě pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO"

Stručný popis

Garant verze předmětu: Ing. Petr Machník, Ph.D.

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozumět moderním komunikačním technologiím v prostředí Internetu. Učební výstupy jsou stanoveny tak, aby studenti byli schopni identifikovat, aplikovat a řešit úlohy z oblasti širokopásmových sítí.

Popis předmětu

Vyučovací metody

 • Přednášky
 • Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět Širokopásmové sítě se věnuje třem oblastem, které jsou klíčové pro současné telekomunikační sítě v prostředí Internetu. Nejprve bude popsána technologie MPLS (Multiprotocol Label Switching) a její aplikace MPLS – Traffic Engineering a MPLS VPN. Dále bude věnována pozornost zabezpečení datové komunikace v prostředí Internetu pomocí různých typů virtuálních privátních sítí (VPN – Virtual Private Network) se zaměřením na nejčastěji používaný typ této technologie IPsec VPN (Internet Protocol Security Virtual Private Network). Třetí oblastí zájmu tohoto předmětu je problematika kvality služby (QoS – Quality of Service) a použití různých nástrojů pro její implementaci.

Povinná literatura

 • BLUNÁR, Karol, DIVIŠ, Zdeněk, ČERNÝ Václav: Informačné a telekomunikačné siete. Žilina: Žilinská univerzita. 2008. ISBN 978-80-8070-809-2.

Doporučená literatura

 • BLUNÁR, Karol, DIVIŠ, Zdeněk, ČERNÝ Václav. Informačné a telekomunikačné siete. Žilina: Žilinská univerzita. 2008. ISBN 978-80-8070-809-2.

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

 • 2 testy po 10 bodech,
 • 5 samostatných zapojování po 4 bodech.

Podmínka udělení zápočtu: Student musí získat do konce zápočtového týdne minimálně 10 bodů ze 40 možných.

Další požadavky na studenta

Základní znalosti počítačových sítí, směrování, subnetting.

Osnova předmětu

Přednášky

 1. Technologie MPLS – přínosy, historie, architektura, MPLS záhlaví, MPLS z pohledu RM OSI, LSR, LSP, FEC.
 2. Technologie MPLS – protokoly pro výměnu značek, Label Distribution Protocol, tabulky LFIB a LIB.
 3. Technologie MPLS VPN – VRF, route distinguisher, route target, přenos směrovacích informací v síti MPLS VPN, přenos datových paketů v síti MPLS VPN, BGP směrovací protokol.
 4. Technologie MPLS Traffic Engineering, Any Transport over MPLS, Virtual Private LAN Service.
 5. Technologie VPN – druhy VPN sítí a jejich základní vlastnosti, topologie VPN sítí, módy činnosti.
 6. Technologie VPN – šifry (symetrické, asymetrické), hashovací funkce, autentizace, certifikační autorita.
 7. Technologie IPsec VPN – protokoly ESP a AH, ISAKMP, fáze IKE.
 8. Technologie GRE, PPTP, L2TP, SSL VPN.
 9. Kvalita služby (QoS) – propustnost, zpoždění, variabilita zpoždění, ztrátovost paketů. Charakteristika různých typů dat.
 10. Kvalita služby (QoS) – způsoby označení různých typů dat v záhlavích paketů a rámců různých protokolů a technologií, QoS modely (Differentiated Services, Integrated Services).
 11. Kvalita služby (QoS) – metody obsluhy paketových front (FIFO, PQ, CQ, WFQ, CBWFQ, LLQ).
 12. Kvalita služby (QoS) – traffic policing a traffic shaping, nástroje pro předcházení stavům přetížení sítě (RED, WRED, ECN).
 13. Vývoj komunikačních technologií, 40 a 100 Gigabit Ethernet, RPR (Resilient Packet Ring) sítě.
 14. Rezerva.

Cvičení

 1. Bezpečnostní školení. Seznámení s kreditním systémem, náplní cvičení a podmínkami udělení zápočtu. Seznámení s vybavením laboratoře.
 2. Laboratorní úloha – Technologie MPLS.
 3. Laboratorní úloha – Technologie MPLS (samostatná práce – 4 body).
 4. Laboratorní úloha – Technologie MPLS VPN.
 5. Laboratorní úloha – Technologie AToM.
 6. Laboratorní úloha – Technologie IPsec VPN.
 7. Laboratorní úloha – Technologie IPsec VPN (samostatná práce – 4 body).
 8. Kontrolní test č. 1 (10 bodů). Laboratorní úloha – Technologie IPsec + GRE v hub and spoke topologii.
 9. Laboratorní úloha – Technologie IPsec + GRE v hub and spoke topologii (samostatná práce – 4 body).
 10. Laboratorní úloha – Řízení provozu v síti.
 11. Laboratorní úloha – Řízení provozu v síti (samostatná práce – 4 body).
 12. Kontrolní test č. 2 (10 bodů). Laboratorní úloha – Metody obsluhy paketových front.
 13. Laboratorní úloha – Metody obsluhy paketových front (samostatná práce – 4 body).
 14. Rezerva.


Zpět