CZ EN

RS: Rádiové sítě

Garant: Ing. Roman Šebesta, Ph.D.
Zkratka: RS
Rozsah: prezenční - zápočet zkouška 2+2, kombinovaná - zápočet a zkouška 2+8
Zařazení: Bakalářské studium
Katedra: Katedra telekomunikační techniky
Úroveň studia: pregraduální nebo graduální
Rok zavedení: 2010/2011
Určeno pro fakulty: FEI
Kredity: 4
Povinnost: volitelný odborný
Jazyk: čeština
Typ studia: bakalářské

Partnerský předmět

Rádiové a mobilní komunikace

Spolupráce VUT-VŠB

Skripta "Rádiové sítě I pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO"

Stručný popis

Garant verze předmětu: Ing. Roman Šebesta, Ph.D.

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozumět plánování rádiových sítí. Učební výstupy jsou stanoveny tak, aby studenti byli schopni identifikovat, aplikovat a řešit úlohy z oblasti rádiových sítí.

Popis předmětu

Vyučovací metody

 • Přednášky
 • Cvičení (v učebně)
 • Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Rádiové sítě a systémy, rozdělení, základní pojmy, systém GSM, datové přenosy v mobilních sítích, sítě UMTS, bezšňůrové telefony, paging, sítě WLAN, digitální televizní vysílání, družicové komunikační sítě, systémy družicové navigace.

Povinná literatura

 • Hanus, S.: Bezdrátové a mobilní komunikace. skripta – VUT Brno 2003.
 • Doboš, L., Dúha, J., Marchevský, S., Wieser, V.: Mobilné rádiové siete. ŽU v Žilině 2002.
 • Dobeš, J., Žalud, V.: Moderní radiotechnika. BEN, Praha 2006.
 • Legíň, M.: Televizní technika DVB-T. BEN, Praha 2006.

Doporučená literatura

 • Pechač, P., Zvánovec, S.: Základy šíření vln pro plánování pozemních rádiových spojů. BEN, Praha 2007.
 • Pechač, P.: Šíření vln v zástavbě. BEN, Praha 2005.
 • Žalud, V.: Moderní radioelektronika. BEN, Praha 2000.
 • Zandl, P.: WiFi: Praktický průvodce. Computer Press, 2003.

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

Průběžná kontrola studia: Test č. 1 Test č. 2.

Podmínky udělení zápočtu: Nutno získat do konce semestru minimálně 22 bodů.

 • 2 testy – celkem 16 bodů,
 • 5 laboratorní měření – celkem 20 bodů,
 • 2 počítačové cvičení – 8 bodů.

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenty.

Osnova předmětu

Přednášky

Úvod do rádiových sítí, základní pojmy, rozdělení frekvenčního spektra, klasifikace bezdrátových sítí, rozdělení rádiových sítí. Zpracování signálu, zdrojové kódování, kanálové kódování, prokládání, modulace. Problematika šíření rádiových signálů, rozdělení rádiových vln, jevy ovlivňující šíření rádiových vln. Základní koncepce a funkce radiokomunikačních systémů, buňková struktura, využití kmitočtového pásma, mnohonásobný přístup, handover. Systémy pro veřejné radiotelefonní sítě, mezinárodní standardy, kmitočtová pásma. Systém GSM. Výstavba a organizace systému GSM. Datové přenosy v sítích GSM. Typy přenosu dat v mobilních sítích (HSCSD, GPRS, EDGE). Vývojové trendy, UMTS. Základní popis a koncepce systému, architektura sítě, služby. Bezšňůrové telefony (DECT), vyhledávací systémy (Paging). Sítě WLAN. Digitální televizní vysílání, DVB, popis systému DVB-T. Měření v DVB-T, systém DVB-H, MHP. Bezpečnost bezdrátové komunikace. Družicové komunikační sítě. Klasifikace družicových komunikačních sítí, družicové služby, typy oběžných drah, šíření signálů. Systémy družicových komunikačních sítí, systémy družicové navigace, systém GPS.

Cvičení

Bezpečnostní školení, náplň cvičení, bodové hodnocení. Test č. 1. Test č. 2. Zápočet .

Laboratoře

 • RadioLab – seznámení se systémem pro analýzu a vizualizaci šíření rádiových signálů nad zemským povrchem.
 • Šíření signálů – systém pro analýzu a vizualizaci šíření radiových signálů nad zemským povrchem.
 • I-Prop – Seznámení se systémem pro plánování pokrytí bezdrátových systémů uvnitř budov.
 • Návrh sítě WiFi – plánování pokrytí bezdrátových systémů uvnitř budov.
 • Seznámení se zbývajícími laboratorními úlohami. Testování parametrů koncových zařízení GSM. Testování přenosu dat prostřednictvím WiFi. Analýza digitálního TV signálu DVB-S. Analýza digitálního TV signálu DVB. Spektrální analýza rádiových signálů.


Zpět