CZ EN

BRMK: Rádiové a mobilní komunikace

Garant: prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc.
Zkratka: BRMK
Rozsah: 26P –26L
Zařazení: Bakalářské studium
Kredity: 5
Povinnost: volitelný oborový předmět

Partnerský předmět

Rádiové sítě

Spolupráce VUT-VŠB

Skripta: „Nové technologie mobilních komunikací pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO

Stručný popis

Cílem předmětu je seznámit studenty s koncepcí moderních mobilních komunikačních systémů, jejich architekturou a s používanými metodami zpracování signálů, jako je zdrojové kódování, kanálové kódování, modulace, ekvalizace, kmitočtové skákání, technologie MIMO atd.

Popis předmětu

Abslolvent předmětu je schopen:

 • popsat obecný mobilní komunikační systém a vysvětlit funkci jednotlivých bloků,
 • popsat používané metody zdrojového kódování, kanálového kódování a používaných modulací,
 • vysvětlit metody multiplexování signálů, princip ekvalizace a technologie MIMO,
 • popsat architekturu systémů WWAN (GSM, UMTS, LTE), WMAN (WiMAX), WLAN (IEEE 802.11) a WPAN (Bluetooth),
 • vysvětlit způsob zpracování signálů v systémech WWAN (GSM, UMTS, LTE), WMAN (WiMAX), WLAN (IEEE 802.11) a WPAN (Bluetooth),
 • ovládat programy TEMS a ROMES pro monitorování mobilních sítí.

Obsah předmětu (anotace):

Předmět je zaměřen na digitální mobilní komunikační systémy. V první části předmětu je provedeno rozdělení mobilních systémů, popsán jejich dosavadní vývoj, uvedeny obecné principy zpracování signálů v mobilních systémech, popsána architektura mobilních systémů a uvedeny rušivé vlivy působící na signál v rádiovém prostředí, včetně možností jejich eliminace. Ve druhé části předmětu jsou popsány nejznámější mobilní systémy (GSM, UMTS, WiMAX, IEEE 802.11, Bluetooth). Pozornost je věnována i vývoji mobilních komunikací a perspektivním mobilním systémům (LTE, HAPS, ITS). V laboratorních cvičení provádějí studenti měření nejen na komerčních mobilních systémech (T-Mobile CZ), ale i na dílčích částech mobilních systémů (mobilní terminály). Pro měření je použita špičková měřicí technika.

Sylabus

 1. Organizační zajištění předmětu, úvod do mobilních komunikací (kmitočtová pásma, kmitočtové tabulky, rozdělení systémů mobilních komunikací, obecné schéma radiokomunikačního systému)
 2. Zpracování signálů (zdrojové kódování, kanálové kódování)
 3. Zpracování signálů (prokládání, digitální modulace)
 4. Základní koncepce a funkce radiokomunikačních systémů, systémy s mnohonásobným přístupem a metody multiplexování, způsoby přenosu, plošná struktura, využití kmitočtového pásma, handover, typy spojování, rušivé jevy působící na signál a možnosti jejich omezení
 5. Systém GSM (kmitočtová pásma, architektura systému)
 6. Systém GSM (zpracování signálů)
 7. Systém GSM (přenos datových signálů, GPRS, HSCSD, EDGE, zvláštnosti systému GSM 1800, programy TEMS a ROMES)
 8. Systém UMTS (architektura systému)
 9. Systém UMTS (zpracování signálů)
 10. Systém LTE (zpracování signálů, architektura)
 11. Systémy pro bezšňůrové telefony (DECT), paging (RDS, ERMES)
 12. Systémy WPAN (Bluetooth, ZigBee), WLAN (802.11) a WMAN (WiMAX)
 13. Perspektivní systémy (LTE Advanced, HAPS), vývojové trendy v mobilních komunikacích, klíčové oblasti vývoje

Ke stažení:

Skripta pro přednášky VUT-VŠB:Zpět