CZ EN

RT I: Radiokomunikační technika I

Garant: Ing. Marek Dvorský, Ph.D.
Zkratka: RT I
Rozsah: prezenční - zápočet a zkouška 2+2, kombinovaná - zápočet a zkouška 2+8
Zařazení: Bakalářské studium
Katedra: Katedra telekomunikační techniky
Úroveň studia: pregraduální nebo graduální
Web předmětu: www.moodle.kat440.vsb.cz
Rok zavedení: 2010/2011
Určeno pro fakulty: FEI
Kredity: 4
Povinnost: volitelný odborný
Jazyk: čeština
Typ studia: bakalářské

Partnerský předmět

Teorie sdělování

Spolupráce VUT-VŠB

Skripta "Základy bezdrátových komunikací pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO"

Stručný popis

Garant verze předmětu: Ing. Marek Dvorský, Ph.D.

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Obeznámit se základními bloky radiokomunikačního řetězce a principy šíření rádiového signálu. Poznat základní metody a prostředky moderní digitální radiové komunikace.

Popis předmětu

Vyučovací metody

 • Přednášky
 • Cvičení (v učebně)
 • Experimentální práce v laboratoři
 • Projekt

Anotace

Základním cílem předmětu je seznámení se se základními bloky radiokomunikačního řetězce a principy šíření rádiového signálu.

Povinná literatura

 • Žalud, V.: Moderní radioelektronika. BEN Praha 2000.
 • Dobeš, J., Žalud, V.: Moderní radiotechnika. BEN Praha 2006.

Doporučená literatura

 • Vejražka, J.: Digitální radiová komunikace. skripta ČVUT Praha 1995.
 • Hanus, S.: Bezdrátové a mobilní komunikace. skripta – VUT Brno 2003.

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

Nutno získat do konce semestru minimálně 22 bodů.

 • Test – celkem 14 bodů,
 • 5 laboratorních měření – celkem 20 bodů,
 • 1 semestrální projekt – 10 bodů.

E-learning

Výuka probíhá v e-learningovém systému moodle http://moodle.kat440.vsb.cz.

Další požadavky na studenta

Student se musí aktivně podílet na řešení semestrálního projektu.

Osnova předmětu

Přednášky

 1. Úvod do Radiokomunikační techniky.
 2. Základní pojmy Radiokomunikační techniky, Maxwellovy rovnice, rozdělení frekvenčního spektra, vlastnosti rádiového kanálu, typy signálů.
 3. Základy šíření rádiových vln, hlavní typy rádiových vln, jevy ovlivňující šíření rádiových vln.
 4. Obecné schéma radiokomunikačního řetězce, zpracování signálu, zdrojové kódování, kodeky.
 5. Kanálové kódování, metody mnohonásobného přístupu.
 6. Analogové modulace.
 7. Digitální modulace.
 8. Antény I. – základní parametry.
 9. Antény II.– základní typy, vlastnosti a konstrukce.
 10. Antény III.– speciální typy.
 11. Přijímače – základní rozdělení, základní bloková schémata, softwarové rádio, diverzitní příjem, systémy MIMO.
 12. Systény digitálního TV a rozhlasového vysílání
 13. Systémy pro rádiové určování polohy, pozemní a satelitní radiolokace.
 14. Exkurze Radioklub VŠB.

Cvičení

 1. Úvodní hodina.
 2. Základní veličiny používané v radiokomunikační technice, radiokomunikační rovnice.
 3. Parametry antén a napáječů, výpočet přizpůsobení antény k napáječi.
 4. Test.
 5. Práce se softwarem Smith a Mmana; úvod do měření č.1–5
 6. Laboratorní měření č. 1 – Měření parametrů koaxiálního kabelu.
 7. Laboratorní měření č. 2 – Měření šumového čísla přijímače.
 8. Laboratorní měření č. 3 – Měření AM modulace.
 9. Laboratorní měření č. 4 – Měření vstupní impedance antény.
 10. Laboratorní měření č. 5 – Měření zisku a směrové charakteristiky antény.
 11. Radiokolub OK2KQM – Ukázka dálkové spojení.
 12. Práce na semestrálních projektech.
 13. Semestrální projekt – prezentace.
 14. Zápočet, náhradní termín.


Zpět