CZ EN

PrS: Přístupové sítě

Garant: Ing. Přemysl Mer, Ph.D.
Zkratka: PrS
Rozsah: prezenční - zápočet a zkouška 2+2, kombinovaná - zápočet a zkouška 4+6
Zařazení: Bakalářské studium
Katedra: Katedra telekomunikační techniky
Úroveň studia: pregraduální nebo graduální
Rok zavedení: 2010/2011
Určeno pro fakulty: FEI
Kredity: 4
Povinnost: volitelný odborný
Jazyk: čeština
Typ studia: bakalářské

Partnerský předmět

Přístupové a transportní sítě

Spolupráce VUT-VŠB

Skripta "Přístupové systémy v telekomunikacích pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO"

Stručný popis

Garant verze předmětu: Ing. Přemysl Mer, Ph.D.

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozumět technologiím používaným v přístupových sítích. Učební výstupy jsou stanoveny tak, aby studenti byli schopni identifikovat, aplikovat a řešit úlohy z oblasti přístupových sítí.

Popis předmětu

Vyučovací metody

  • Přednášky
  • Cvičení (v učebně)
  • Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Student bude seznámen se strukturou telekomunikačních sítí, jejichž nedílnou součástí jsou sítě přístupové. Ty se dají rozdělit mimo jiné i podle přenosových médií na metalické, optické a rádiové. Z každé z těchto oblastí se student dozví o základních vlastnostech, principech a rozhraních. Bude umět charakterizovat již používané technologie přístupových sítí, ale také vývojové trendy.

Povinná literatura

  • Vaculík, M.: Prístupové siete. ŽU Žilina 2000.
  • Blunár, K., Diviš, Z.: Telekomunikačné siete, časť IV., skripta – Žilina 2000.

Doporučená literatura

  • Vodrážka, J.: Přenosové systémy v přístupových sítích. ČVUT Praha 2003.
  • Doboš, L., Dúha, J., Marchevský, S., V., Wieser, V.:Mobilné rádiové siete. ŽU Žilina 2002.

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

Průběžná kontrola studia: Test

Podmínky udělení zápočtu: Pro zápočet je třeba získat 20 bodů. Test – 30 bodů. Protokoly laboratorních měření – 12 bodů. Referát – 3 bodů. Celkem 45 bodů.

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta.

Osnova předmětu

Přednášky

Struktura telekomunikační sítě, přístupové sítě, metody přístupu na společné přenosové médium Přístupové metody používané v přístupových sítích – TDMA, FDMA, WDMA, SCMA, CDMA. Rozhraní mezi přístupovou sítí a místní ústřednou, skupina protokolů rozhraní V5. Metalické přístupové sítě, vlastnosti metalických vedení, linkové kódy, modulace Přenosová technologie typu xDSL, digitální přípojky IDSL, ADSL, VDSL, BDSL. Optické přístupové sítě, vlastnosti OLT, ONU, optická distribuční síť, PON a AON. Úzkopásmové optické sítě, vlastnosti a řízení, příklady úzkopásmových sítí. Přístupové sítě distribuční, optické a hybridní. Multifunkční širokopásmové přístupové sítě. Rádiové přístupové sítě. Systém DECT. Systém Bluetooth. Systémy standardu 802.11. Současný stav přístupových sítí v Evropě, vývojové trendy.

Cvičení

Bezpečnostní školení, náplň cvičení a bodové hodnocení. Test. Referáty. Zápočet.

Laboratoře

xDSL – simulace a služby. xDSL – měření vlastností fyzické vrstvy. DECT – měření a anlýza sítě. Bluetooth – měření a anlýza sítě. xDSL – konfigurace a nastavení xDSL zařízení. Přístupová síť s PbÚ Konfigurace a nastavení malé PbÚ PON – konfigurace sítě PON. Konfigurace ATM přístupového bodu. WLAN – konfigurace a návrh sítě.Zpět