CZ EN

KPTS: Přístupové a transportní sítě

Garant: doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc.
Zkratka: KPTS
Rozsah: 26P – 26L
Zařazení: bakalářské studium
Kredity: 5
Povinnost: povinný
Typ studia: kombinovaný

Partnerský předmět

Přístupové sítě

Stručný popis

Podat ucelený přehled o všech nejdůležitějších částech konvergované sítě, která je zde chápána jako prostředek pro doručení informace k požadovanému adresátovi v požadované kvalitě. Řešení přístupových a transportních sítí prostředky koncentrace provozu, integrace služeb a vícenásobného využití přenosových médií.  Principy počítačové sítě Ethernet ve vztahu k integraci s klasickou telekomunikační síti.

Popis předmětu

Absolvent studia je schopen:

 • rozlišit souvislosti řešení přístupových a transportních sítí a jejich prostředků,
 • aplikovat analogové a digitální modulace,
 • vysvětlit pojmy vzorkování, kvantování a kódování,
 • diskutovat vzorkovací teorém,
 • vysvětlit rámec E1,
 • vyjádřit spektrum vzorkovaného signálu,
 • navrhnout spínač S a T,
 • změřit aktivní síťové prvky,
 • nastavit SIP ústřednu a digitální přenosové zařízení,
 • aplikovat a rozebrat protokoly počítačových sítí,
 • určit rozdíl mezi IPv4 a IPv6,
 • zhodnotit rozvoj konvergovaných sítí.

Obsah předmětu (anotace):

Předmět se věnuje vývoji telekomunikačních sítí a jejich konvergenci se sítěmi počítačovými. Důraz je kladen na moderní rozbor přístupových a transportních sítí s uvažováním jejich odlišností a také shodných vlastností včetně aplikací analogových a digitálních modulací. Prvořadá pozornost je věnována komplexnímu využití rámce E1 podle doporučení G.703. Studenti získají přehled o pobočkových telefonních ústřednách i veřejných ústřednách EWSD a S12, pochopí princip digitálních spínačů S a T, základy aktuálního signalizačního systému SS7 a internetové SIP ústředny. Moderní počítačové sítě jsou vysvětleny s užitím technologie CISCO pro síťové prvky.  Studenti rozšíří své znalosti přepínání paketů, protokolů sítí Ethernet,  přepínání v sítích LAN, virtuálních sítí VLAN, rozsáhlých sítí WAN, sítí Frame Relay a další.

Sylabus

 1. Úvod do předmětu. Vývoj telekomunikačních sítí. Analogové a digitální modulace. Modulace PCM, DM, ADM, DPCM, ADPCM. Pevné pozemní sítě, Mobilní sítě, Wireless sítě, Družicové sítě. Koncová zařízení.
 2. Přístupové sítě. Definice a funkce přístupové sítě, architektura přístupové sítě, úrovně přístupové sítě. Optické přístupové sítě. Lokální sítě LAN, topologie LAN, standardy LAN, technologie Token Ring.
 3. Transportní sítě. Definice a funkce transportní sítě, architektura transportní sítě, přenos dat v transportní síti, zabezpečení přenosu dat v transportní síti. Rozsáhlé sítě WAN, sítě Frame Relay.
 4. Telefonní ústředny. Obsluhový systém, provozní zatížení, Hlavní provozní hodina, ztráty. Digitální spojovací pole, multiplování, jednočlánková a vícečlánková  spojovací pole.
 5. Digitální spínače S a T. Řízení a signalizace v digitálních ústřednách. Systém SS7. Systémy EWSD a S12. Internetová SIP ústředna.
 6. Přenosové systémy.  Kodéry a dekodéry PCM,  A/Č, Č/A převodníky.  Kompandory a nelineární kodéry, charakteristiky typu mí a A. Linkové kódy. Doporučení ITU-T G.703, složení rámce a multirámce systému 1. řádu - E1. Přenosové zařízení PCM 30U a PCM 30U- OCH.
 7. Rozbor celkového zkreslení v přístupových a transportních sítích. Rozdělení zkreslení. Zjednodušený výpočet útlumu kvantizačního zkreslení. Zkreslení omezením pro harmonický a náhodný signál. Rozbor spektra vzorkovaného signálu, spektrum pro PAM 1. a 2. druhu.
 8. Měření na digitálních přenosových systémech. Analyzátor a syntezátor signálu PCM, generátor pseudonáhodné posloupnosti. Moderní analyzátory. Kontrola digitálního signálu místo za místem - měření BER. Měření kvantizačního zkreslení, měření jitteru, měření zbytkového útlumu.
 9. Digitální systémy vyšších řádů. Plesiochronní digitální hierarchie - PDH, Synchronní digitální hierarchie - SDH, terminologie v SDH. Vlastnosti SDH, multiplexní schéma SDH.
 10. Technologie CISCO pro síťové prvky.  Základy sítí Ethernet.  Nastavování CISCO síťových prvků.
 11. Přepínání v sítích LAN. Virtuální sítě VLAN.  Protokoly ISL a 802.1Q. STP (Spanning Tree Protocol) 802.1d. Směrování v IP. Protokol RIP verze 2, protokol EIGRP, protokol OSPF.
 12. Kvalita služeb QoS. Klasifikace a značkování. Řízení a předcházení zahlcení sítě. Tvarování a regulace.  Multicast  vysílání a směrování  IP.  Multicast IP adresy, protokol IGMP, hustý a řídký režim.
 13. Ukončení problematiky. Výhled  technologií přístupových a transportních sítí.Zpět