CZ EN

BPRM: Přenosová média

Garant: prof. Ing. Miloslav Filka, CSc.
Zkratka: BPRM
Rozsah: 39P – 26L
Zařazení: bakalářské studium
Kredity: 6
Povinnost: volitelný oborový předmět
Typ studia: prezenční

Partnerský předmět

Přenosové systémy a média

Spolupráce VUT-VŠB

Skripta: „Kabely a technologie informačního přenosu pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO

Stručný popis

Cílem předmětu je získání znalostí o všech typech přenosových médií, jako základ přenosu informací. Dává znalosti o teoretických a praktických využitelnostech různých druhů metalických a optických kabelů.

Popis předmětu

Získané vědomosti a dovednosti je možné uplatnit při správě, údržbě, návrzích rozsáhlých sítí, využívající různé druhy přenosových médií.

Absolvent předmětu je schopen:

  • orientovat se v typech přenosových médií,
  • navrhnout vhodný druh přenosového média pro spojení,
  • navrhnout topologii pro informační přenos,
  • navrhnout technologie spojování metalických kabelů,
  • navrhnout technologie spojování optických kabelů,
  • provádět základní měření na přenosových médií,
  • umět lokalizovat poruchy na kabelech.

Obsah předmětu (anotace):

Přenosová média, základní prvek přenosu informací. Metalické a optické kabely. Základní postupy montáží. Přenos a šíření vln po přenosových médiích. Kmitočtové závislosti vedení, útlum, disperze. Ochrana kabelů. Výběr vedení pro digitální systémy a systémy xDSL. Přejímková, preventivní a poruchová měření. Příklady sítí založených na optickém přenosu. Svařování optických vláken. Měření na optických vláknech. Nové možnosti sítí WDM - vlnové multiplexy a sitě typu FTTx.

Sylabus

1. Úvod
2. Zařazení předmětu ve studijním programu
3. Analýza vedení
4. Druhy metalických vedení a kabelů
5. Strukturované kabelážní systémy
6. Přenosová média a přenosy xDSL
7. Nedokonalosti telekomunikačních kabelů a nehomogenity kabelů
8. Bezdrátové přenosy
9. Optické přenosy
10 Pokládka a montáž kabelů
11. Metody dokumentace a vyhledávání úložných kabelů - metalických, optických
12. Ochrana vedení před vnějšími vlivy
13 Základy měření přenosových médií - závěrečná a lokalizačníZpět