CZ EN

PD: Přenos dat

Garant: Ing. Pavel Nevlud
Zkratka: PD
Rozsah: prezenční - zápočet a zkouška 2+2, kombinovaná - zápočet a zkouška 2+8
Zařazení: Bakalářské studium
Katedra: Katedra telekomunikační techniky
Úroveň studia: pregraduální nebo graduální
Rok zavedení: 2010/2011
Určeno pro fakulty: FEI
Kredity: 6
Povinnost: povinně volitelný
Jazyk: čeština
Typ studia: bakalářský

Partnerský předmět

Datová komunikace

Spolupráce VUT-VŠB

Skripta "Přenos dat v komunikacích pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO"

Stručný popis

Garant verze předmětu: Ing. Pavel Nevlud

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozumět protokolům a způsobu zabezpečení při datových přenosech. Učební výstupy jsou stanoveny tak, aby studenti byli schopni identifikovat, aplikovat a řešit úlohy z oblasti přenosu dat.

Popis předmětu

Vyučovací metody

 • Přednášky
 • Cvičení (v učebně)
 • Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Datový řetězec pro přenos dat; způsob přenosu a zabezpečení zpráv; parametry a charakteristiky datových signálů; způsoby modulace a demodulace datových signálů; koncová zařízení pro přenos dat; měniče datového signálu v základním pásmu; HDSL měniče, telefonní modemy; širokopásmové, kabelové a ADSL modemy; sdružovací prostředky pro přenos dat; základní vlastnosti LAN; datové sítě s komutací paketů.

Povinná literatura

 • Svoboda, J., Šimák, B., Zeman, T.: Základy teleinformatiky. ČVUT 1998.
 • Vlček, K.: Teorie informace, kódování a kryptografie. VŠB-TU Ostrava 1998.
 • Janeček, J.: Lokální sítě. ČVUT 1998.
 • Pužman, J.: Datové sítě a služby. ČVUT 1994.
 • Minoli, D.: Telecommunications Technology Handbook. Artech House, Inc. 1991.
 • Handbook of data communications. NCC Blackwell Limited 1993.

Doporučená literatura

 • Petrásek, M.: Přenos dat. ČVUT 1995.
 • Pužman, J.: Dálkový přenos dat. SNTL 1977.
 • Přibyl, J.: Datové spoje a měniče signálů. SNTL 1984.
 • Lasser, J.: Rozumíme Unixu. Cpress 2002.
 • Neužil, Z.: X.25, Podnik výpočetní techniky. České Budějovice 1993.

Podmínky udělení zápočtu

Nutno získat do konce semestru minimálně 15 bodů.

 • Test č. 1 - max. 8 bodů.
 • Projekt č.1 - max. 4 body.
 • Test č. 2 - max. 8 bodů.
 • Projekt č. 2 - max. 4 body.
 • Měření - celkem max. 20 bodů.

E-learning

Je využíván e-learningový systém Moodle http://moodle.kat440.vsb.cz.

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Osnova předmětu

Přednášky

Datový řetězec pro přenos dat. Základní pojmy. Abecedy a kódy. Způsob přenosu a zabezpečení zpráv. Parametry a charakteristiky datových signálů. Způsoby modulace a demodulace datových signálů. Koncová zařízení pro přenos dat. Měniče datového signálu v základním pásmu. HDSL měniče. Telefonní modemy. Širokopásmové, kabelové a ADSL modemy. Sdružovací prostředky pro přenos dat. Základní vlastnosti LAN. Datové sítě s komutací okruhů. Datové sítě s komutací paketů. Sítě s komutací rámců.

Cvičení

Míra informace obsažené ve zprávě, informační entropie. Aritmetické operace s polynomy, výpočet CRC. Test č. 1 - zabezpečený přenos dat. Statistické kompresní metody. Slovníkové kompresní metody. Test č. 2 - komprese dat.

Laboratoře

Datové přenosy využívající analogové modemy. Datové přenosy pomocí moderních technologií xDSL. Přenos dat v bezdrátových sítích. Zabezpečený přenos dat v bezdrátových sítích. Zabezpečený přenos dat. Projekty: Šifrovací metody při přenosu dat. Kompresní metody při přenosu dat.

Počítačové laboratoře: Úvod do systému Linux, ASCII tabulka. Základní příkazy v Linuxu.Zpět