CZ EN

PKS II: Praktikum komunikačních sítí II

Garant: doc. Ing. Jaroslav Zdrálek, Ph.D.
Zkratka: PKS II
Rozsah: prezenční - klasifikovaný zápočet 1+3, kombinovaná - klasifikovaný zápočet 0+10
Zařazení: Magisterské studium
Katedra: Katedra telekomunikační techniky
Úroveň studia: pregraduální nebo graduální
Rok zavedení: 2012/2013
Určeno pro fakulty: FEI
Kredity: 4
Povinnost: povinně volitelný
Jazyk: čeština
Typ studia: navazující magisterské

Partnerský předmět

Pokročilé komunikační techniky

Spolupráce VUT-VŠB

Skripta "Komunikační sítě II pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO"

Stručný popis

Garant verze předmětu: doc. Ing. Jaroslav Zdrálek, Ph.D.

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je aplikace teoretických znalostí do praktických řešení informačních komunikačních sítí. 

Popis předmětu

Vyučovací metody

 • Přednášky

Anotace

Předmět navazuje na Praktika komunikačních sítí I, který student absolvuje v Bc. studiu. V kurzu se nyní studenti věnují pokročilejším síťovým technikám, které jsou vyžadovány ve středně velkých a větších společnostech. Mezi klíčová témata předmětu lze zařadit monitoring a management sítí s využitím open-source systémů jako je Nagios a Zabix, dále autentizační mechanizmy především s využitím LDAP a RADIUS protokolu a pokročilejší systémy jednotného přihlášení, závěr semestru je věnován systémům pro služby Presence a Instant Messaging. Po absolvování má student komplexní znalosti potřebné z pohledu servisní organizace sítí s prvky na linuxové platformě a správce rozsáhlejších sítí.

Povinná literatura

 • Kolektiv: Linux, Dokumentační projekt. 4. aktualizované vydání. Computer Presss 2008. ISBN 978-80-251-1525-1.
 • Synder, G., Hein, T. R., Nemeth, E.: Linux, Kompletní příručka administrátora. 2. aktualizované vydání. Computer Press 2008. ISBN 978-80-251-2410-9.

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

 • Testy,
 • bodované úkoly.

Osnova předmětu

Přednášky

 • Speciální distribuce OS vhodných pro embedded řešení s nízkou spotřebou, jejich vlastnosti a specifika OpenWRT, vhodné HW platformy a jejich srovnání.
 • Reporty a logování dat z různých systémů, ladění služeb, Syslog.
 • Monitorování a management sítí RRDtol, SNMP.
 • Pokročilé nástroje pro Monitoring sítí - Nagios a Zabbix.
 • Sledování provozu v IP sítí, Netflow, sondy, kolektor, analýza Netflow statistik.
 • Virtualizační nástroje pro různé operační systémy a zálohování operačních systémů Linux.
 • LDAP protokol, adresářové služby, objekty a atributy, openLDAP.
 • Autentizace s využitím RADIUS a TACACS.
 • Systémy jednotného přihlášení SSO, Kerberos.
 • Pokročilé autentizační mechanizmy, autentizace uživatelů mezi federacemi s aplikací SAML.
 • Shibboleth, jeho architektura a nasazení.
 • Request tracker, nástroj pro správu řešení problémů v sítích.
 • XMMP protokol, Instant Messaging a Presence, Jabber.
 • Praktické příklady nasazení pokročilých síťových řešení v praxi.

Cvičení

 • Instalace a konfigurace speciálních open source distribucí. Zadání semestrálních projektů.
 • Instalace a konfigurace programu Syslog, lokální a vzdálené ukládání systémových záznamů.
 • Monitorování a management sítí pomocí protokolu SNMP, instalace a konfigurace RRDtool.
 • Nasazení pokročilých nástrojů pro monitorování a správu sítě s využitím nástrojů Nagios a Zabbix.
 • Sledování provozu v komunikačních sítí pomocí různých open source nástrojů, tcpdump, iptraf, ngrep.
 • Instalace a konfigurace virtualizačních nástrojů Virtual Box, Xen, Quemu, Vmware. Zálohování dat v Linuxu pomocí různých nástrojů tar, dd, rsync.
 • Instalace a  konfigurace open source nástroje OpenLDAP pro přístup k datům na adresářovém serveru.
 • Instalace a konfigurace FreeRadius pro autentizaci a autorizaci přístupu.
 • Instalace a konfigurace systému pro jednotné přihlášení do systému SSO, instalace Kerberos serveru.
 • Pokročilé autentizační mechanismy s využitím aplikace SAML.
 • Instalace a konfigurace open source projektu Shibboleth pro jednotnou autentizaci.
 • Instalace a konfigurace Request Tracker s využitím Apache a MySQL.
 • Instalace a konfigurace komunikačního nástroje Jabber.
 • Prezentace semestrálních projektů.


Zpět