CZ EN

PKS I: Praktikum komunikačních sítí I

Garant: doc. Ing. Jaroslav Zdrálek, Ph.D.
Zkratka: PKS I
Rozsah: prezenční - zápočet a zkouška 1+3, kombinovaná - zápočet a zkouška 0+10
Zařazení: Bakalářské studium
Katedra: Katedra telekomunikační techniky
Úroveň studia: pregraduální nebo graduální
Rok zavedení: 2012/2013
Určeno pro fakulty: FEI
Kredity: 4
Povinnost: povinně volitelný
Jazyk: čeština
Typ studia: bakalářské

Partnerský předmět

Síťové operační systémy

Spolupráce VUT-VŠB

Skripta "Komunikační sítě I pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO"

Stručný popis

Garant verze předmětu: doc. Ing. Jaroslav Zdrálek, Ph.D.

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je aplikace teoretických znalostí do praktických řešení informačních komunikačních sítí.

Popis předmětu

Vyučovací metody

 • Přednášky
 • Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Studenti v kurzu získají znalosti klíčových protokolů a síťových komponent v IP sítích a jejich implementaci na open-source řešení. V předmětu je výrazná převaha cvičení, ve kterých si absolventi prakticky osvojí probíraná témata a budou schopni v linuxovém prostředí zprovoznit např. směrovač, DHCP, DNS či poštovní server a zajistit základní síťové funkce. Studenti by po absolvování předmětu měli dokázat vytvářet a spravovat počítačové sítě v menších společnostech.

Povinná literatura

 • Kolektiv: Linux, Dokumentační projekt. 4. aktualizované vydání. Computer Presss 2008. ISBN 978-80-251-1525-1.
 • Synder, G., Hein, T. R., Nemeth, E.: Linux, Kompletní příručka administrátora. 2. aktualizované vydání. Computer Press 2008. ISBN 978-80-251-2410-9.

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

 • Testy,
 • bodované úkoly.

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou kladeny žádné další požadavky.

Osnova předmětu

Přednášky

 • Přehled užívaných OS v sítích, jejich aplikace, výrobci, základní vlastnosti, komerční řešení vs. open-source.
 • Unix/Linux – jeho vývoj, přehled platforem, rozdělení architektur, příkazový interpret a X Window.
 • Konfigurace síťového a sériového HW, zařízení a ovladače, konfigurace IP a přístupu k sériovým zařízením, zavádění síťových služeb a démon Inet.
 • Vytvoření směrovače na linuxové platformě a jeho správa, směrovací tabulky a protokoly, odstraňování častých problémů. Síťová maškaráda, IPtables.
 • Doménový systém, DNS server a resolver, iterativní a rekurzivní chování, typy záznamů A/AAAA, CNAME, MX, NS, PTR, SOA, Berkley Internet Domain.
 • BOOTP a DHCP protokol, dhclient a DHCP server, zavádění OS po síti, NTP a SNTP protokol, časové zóny, Stratum a hierarchický systém synchronizace, Marzullův algoritmus.
 • Síťový souborový systém NFS a Samba, volání procedur RPC. Síťový tisk v Linuxu.
 • Proxy, reverzní a aplikační proxy, cache démon, SOCKS.
 • Pošta, MTA agent, relay, protokoly POP3, SMTP a IMAP, nejužívanější poštovní servery.
 • HTTP/HTTPS protokol, webové servery, Apache2, virtuální domény, CMS Content Management System.

Cvičení

 • Základní seznámení s Linuxem, distribuce, instalace a základní příkazy.
 • Rozsířené příkazy v Linuxu, používání skriptů, správa systému.
 • Konfigurace a testování síťového a sériového rozhraní, konfigurace Ipv4 a IPv6, zavádění síťových služeb pomocí démonu Inet a xinetd, využití Network Manager pro automatické nastavování síťových parametrů.
 • Využití projektu Quagga jako linuxového směrovače s podporou směrovacích protokolů RIP, OSPF, BGP. Konfigurace a testování různých nastavení. Odhalování a řešení síťových problémů. Konfigurace a testování IPtables.
 • Doménový systém založený na projektu BIND. Nastavování různých parametrů a testování jednotlivých služeb.
 • Dynamický protokol DHCP pro získávání různých síťových parametrů, nastavení a testování DHCP. Konfigurace a správa protokolu NTP pro nastavování časových parametrů.
 • Nastavení souborového systému NFS a Samba, volání procedur pomocí RPC. Konfigurace tiskového démona, konfigurace FTP serveru.
 • Proxy server a web cache daemon Squid, konfigurace a testování základních vlastností.
 • Instalace, konfigurace a testování poštovních serverů – POP3 server, SMTP a IMAP4 server, nastavení klientů. Konfigurace postfixu, eximu.
 • Instalace a konfigurace webového serveru Apache2, CMS projekty Joomla, Drupal.


Zpět