CZ EN

MPKT: Pokročilé komunikační techniky

Garant: Ing. Jan Jeřábek, Ph.D.
Zkratka: MPKT
Rozsah: 26P – 39L
Zařazení: magisterské studium
Kredity: 6
Povinnost: povinný
Typ studia: prezenční

Partnerský předmět

Praktikum komunikačních sítí II

Spolupráce VUT-VŠB

Skripta: „Protokoly komunikačních technik pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO

Stručný popis

Cílem předmětu je poskytnout studentům ucelenou orientaci v oblastech pokročilých komunikačních technik, zejména na úrovní síťové vrstvy a aplikační vrstvy, v distribuovaných systémech a dále nahlédnout do specifických problematik jako je paralelní zpracování dat.

Popis předmětu

Absolvent předmětu je schopen:

 • demonstrovat odlišnosti síťových modelů ISO/OSI a TCP/IP, vysvětlit podstatu těchto modelů,
 • analyzovat úlohu síťové vrstvy s protokolem IP,
 • identifikovat a interpretovat různé úrovně překladu adres využívané v IP sítích,
 • vysvětlit princip protokolů pro zálohování dostupnosti výchozí brány,
 • vysvětlit podstatu multicastového přenosu dat,
 • vysvětlit veškeré aspekty protokolu IPv6 a související problematiky,
 • posoudit vhodnost využití transportních protokolů pro danou aplikaci,
 • vysvětlit problematiku existence autonomních systémů,
 • aplikovat víceúrovňové směrování s protokolem BGP,
 • popsat základní typy distribuovaných systémů a podstatu vrstvy middleware,
 • popsat a vysvětlit problematiku návrhu systémů a protokolů,
 • vysvětlit problematiku komunikace a synchronizace mezi procesy,
 • navrhnout a analyzovat vlastní komunikační protokol.

Obsah předmětu (anotace):

Předmět se věnuje těmto tématům: prohloubení znalosti základních síťových modelů, zejména TCP/IP. Síťová a transportní vrstva, překlad adres. IPv6. Multicast. Protokoly pro zálohování dostupnosti výchozí brány. Autonomní systémy, BGP protokol, peering, multihoming. Komunikace mezi aplikacemi, distribuované systémy. Úvod do problematiky paralelního zpracování dat a systémů.

Sylabus

1. Prohloubení znalosti TCP/IP. Síťová a transportní vrstva.
2. Úloha síťové vrstvy s IP protokolem.
3. Překlad adres v IP sítích (ARP, DHCP).
4. Překlad adres v IP sítích (NAT, DNS).
5. Protokoly pro zálohování dostupnosti výchozí brány.
6. Multicastový přenos dat.
7. Protokolová sada IPv6 (vlastnosti, zavádění, datagram, adresace).
8. Protokolová sada IPv6 (působnost ICMPv6, DHCPv6, mobilita, multicast, směrování).
9. Autonomní systémy, protokol BGP, multihoming, peering.
10. Distribuované systémy.
11. Procesy a systémy (návrh, popis, paralelismus).
12. Procesy a systémy (synchronizace, komunikace, výměna dat, návrh protokolu).

Ke stažení:

Skripta pro přednášky:Zpět