CZ EN

MOSE: Optické sítě 

Garant: prof. Ing. Miloslav Filka, CSc.
Zkratka: MOSE
Rozsah: 26P – 13N – 13L
Zařazení: magisterské studium
Kredity: 5
Povinnost: volitelný oborový předmět
Typ studia: prezenční

Partnerský předmět

Optické komunikace I

Spolupráce VUT-VŠB

Skripta: „Optické přenosy informací pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO

Skripta: „Optical Networks for joint teaching programme of BUT and VSB-TUO

Stručný popis

Cílem předmětu je získání znalostí o principech a technických prostředcích optických sítí lokálních, metropolitních, sítí přístupových a transportních
(LAN, MAN, WAN) a globálních sítí.

Popis předmětu

Absolvent předmětu bude schopen:

  • diskutovat výhody a nevýhody různých druhů optických vláken pro informační přenosy,
  • bude umět spojovat svařováním optická vlákna,
  • seznámí se s nasazením různých technologií do sítí,
  • bude schopen navrhnout lokální a transportní optickou síť,
  • získá znalosti s nasazováním vysokorychlostních technologií do optických sítí,
  • získá znalosti z problematiky WDM – vlnových multiplexů,
  • získá znalosti ze sítí: FTTx (vlákno do budovy, domů aj.),
  • získá znalosti z měření na optických vláknech,
  • získá orientaci z problematiky zkreslení – disperzí (chromatická CD, polarizační PMD),
  • získá znalosti z dohledu optických sítí.

Obsah předmětu (anotace):

Předmět se věnuje druhům optických vláken, výrobě optických vláken, konstrukci optických kabelů, spojování optických vláken a kabelů. Dále jsou řešeny teoretické problémy přenosu optickou sítí. Jsou diskutovány optické přístupové sítě, optické transportní sítě, globální sítě, multiplexování u optických přenosů, měření a dohled optických telekomunikačních sítí.

Sylabus

1. Úvod do problematiky optických sítí.
2. Druhy optických vláken - přenosové vlastnosti.
3. Teorie přenosu po optickém vlákně.
4. Výroba optických vláken a kabelů.
5. Spojování optických vláken.
6. Zdroje záření, modulace a detekce.
7. Optické telekomunikační systémy I.
8. Optické telekomunikační systémy II.
9. Optické telekomunikační systémy III.
10. Montáž optických tras.
11. Optické bezvláknové spoje.
12. Měřící metody optických komunikací.
13. Planární optické světlovody.

Ke stažení:

Skripta pro přednášky:Zpět