CZ EN

MuT: Multimediální technika

Garant: Ing. Přemysl Mer, Ph.D.
Zkratka: MuT
Rozsah: prezenční - zápočet a zkouška 2+2, kombinovaná - zápočet a zkouška 2+6
Zařazení: navazující magisterské
Katedra: Katedra telekomunikační techniky
Úroveň studia: pregraduální nebo graduální
Rok zavedení: 2010/2011
Určeno pro fakulty: FEI
Kredity: 4
Povinnost: volitelný odborný
Jazyk: čeština
Typ studia: navazující magisterské

Partnerský předmět

Multimédia

Spolupráce VUT-VŠB

Skripta "Multimediální technika pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO"

Stručný popis

Garant verze předmětu: Ing. Přemysl Mer, Ph.D.

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozumět způsobům a tvorbě multimediálních produktů. Učební výstupy jsou stanoveny tak, aby studenti byli schopni identifikovat, aplikovat a řešit úlohy z oblasti multimediální techniky. 

Popis předmětu

Vyučovací metody

  • Přednášky
  • Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je orientován na společné počítačové zpracování multimediálních signálů a to jak signálů zvukových.tak signálů obrazových. Kromě teoretické části je velký důraz položen na praktickou výuku s cílem samostatného vytvoření filmového šotu.

Povinná literatura

  1. Repčík,D.,Lukáč,R.:Multimediálne telekomunikácie.
  2. Dokumentace programu ADOBE Photoshop.
  3. Dokumentace programu ADOBE Ilustrator.
  4. Dokumentace programu ADOBE Premiere.
  5. Dokumentace programu Roxio.

Osnova předmětu

Přednášky

Širokopásmové technologie komunikační technologie, přenosové technologie, spínací technologie, signalizační technologie, paketové komunikační technologie, B-ISDN. Digitální videokomunikace, videokonference a videotelefony, veřejná digitální televize, video na požádání, televzdělávání, HDTV. Videokompresní techniky, základní pojmy a principy, entropien a míra informace, kódování a entropie kódových znaků, reprezentace obrazů, typy redundance. Videokompresní techniky, komprese statických obrazů, PCM, DPCM, ADPCM. Videokompresní techniky, DCT transformační kódování, vektorové kvantování, subpásmové kódování. Videokompresní techniky, kódování s využitím segmentace obrazů, fraktálové kódování, Waveletové kódování. Kódování pohyblivých obrazů, hybridní kódování, obousměrná predikce, objektové kódovací techniky. Kódování pohyblivých obrazů, kódování v bitových rovinách, kódování s proměnnou délkou kódového slova. Videokompresní standardy, kódování televizní informace PAL, SECAM, NTSC, kódování televizní informace v digitální formě. Videokompresní standardy, kódování statických obrazů, JPEG, JBIG. Videokompresní standardy, kódování dynamických standardů, H.320, H.261, H.263. Videokompresní standardy, pohybový JPEG, MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4. Kódování hlasu, atributy hlasového kodeku, přenosová rychlost, zpoždění, kvalita, parametry. Kódování hlasu, hlasové kodeky G.722 SBC, G.728 LD-CELP, G.729 CS-ACELP.

Cvičení

Bezpečnostní školení, seznámení s kreditním systémem. Vytvoření scénáře. Prezentace projektu. Prezentace projektu, zápočet.

Laboratoře

Filmování dílčích záběrů. Digitalizace záběrů. Střih finálního video signálu. Pořízení zvukového záznamu. Vytvoření finální verze projektu. Export projektu do formátu DivX, VCD, DVD. Export projektu do formátu VHS.Zpět