CZ EN

BMDS: Multimediální služby

Garant: Ing. Petr Číka, Ph.D.
Zkratka: BMDS
Rozsah: 26P – 26L
Zařazení: bakalářské studium
Kredity: 5
Povinnost: povinný
Typ studia: prezenční

Partnerský předmět

VoIP

Spolupráce VUT-VŠB

Skripta: „Přenos a komprese audio/video dat pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO

Stručný popis

Cílem předmětu je poskytnout studentům jak praktické zkušenosti tak i základní teoretické znalosti o multimediálních komunikančích službách v současných přenosových sítích.

Popis předmětu

Studenti se seznámí s návrhem a provozováním multimediálních komunikačních služeb, dále s měřením parametrů multimediálního přenosu současných přenosových sítích, službami VoIP, videokonference, IPTV.

Obsah předmětu (anotace):

Předmět Multimediální služby je rozdělen do tří částí. První část je zaměřena na síťové technologie a přenos multimediálních dat sítí Internet. Konkrétně se studenti seznámí se základy směrování v IP sítích, s možnosti vysílání na skupinovou adresu (MULTICAST), se základy pro zajištění kvality služeb. Zvláštní pozornost je zaměřena na protokoly aplikační vrstvy modelu TCP/IP, které jsou používané pro přenos a kontrolu multimediálních dat. V druhé části předmětu se studenti detailně seznámí se současnými technologiemi využívanými při videokonferencích a internetové telefonii. Výuka je zaměřena zejména na podrobnou analýzu standardu H.323 a standardu SIP. Poslední část předmětu je orientovaná na kompresní algoritmy obrazových a zvukových dat. Konkrétně se jedná o popis standardů JPEG, H.26x, MPEG-x a řečových kodeků G-7xx.

Sylabus

 1. Úvodní přednáška, základy jazyku JAVA.
 2. Java FX - multimediální aplikace
 3. Přenos multimediálních dat v paketových sítích - I (Síťový model ISO-OSI, jeho souvislost se síťovým modelem TCP/IP, síťový model TCP/IP - vrstva síťového rozhraní, síťová vrstva - směrování).
 4. Přenos multimediálních dat v paketových sítích - II (Síťový model TCP/IP, síťová vrstva - skupinové vysílání (multicast), kvalita služeb QoS (Intserv, Diffserv)).
 5. Přenos multimediálních dat v paketových sítích - III (Síťový model TCP/IP, transportní vrstva - protokol TCP a UDP, aplikační vrstva - protokoly RTP, RTSP, RTCP, SDP, SAP)
 6. Obousměrná audiovizuální komunikace v reálném čase I (Videokonference - základní koncepce, standard H.323)
 7. Obousměrná audiovizuální komunikace v reálném čase II (VoIP (Voice over Internet Protocol), protokol SIP (Session Initiation Protocol) - architektura, základní komunikace).
 8. Obousměrná audiovisuální komunikace v reálném čase III (Protokol SIP - pokročilé metody).
 9. Komprese statických bitmapových obrazů (Vlastnosti bitmapových obrazů - vlastnosti lidského zrakového systému, kompresní standard JPEG (Joint Picture Expert Group) JPEG 2000).
 10. Komprese videa I (Rodina standardů MPEG (Motion Picture Expert Group)).
 11. Komprese videa II (Možnosti přenosu audio/video dat dle standardu MPEG (IPTV, DVB), Program Stream vs. Transport Stream), interaktivní služby dle standardu HBBTV.
 12. Komprese videa III (Rodina standardů H.26x).
 13. Komprese audia a řečových signálů (kodeky G.7xx, kodek MPEG-1 Audio, kodeky CELP).Zpět