CZ EN

MMUM: Multimédia

Garant: Ing. Petr Číka, Ph.D.
Zkratka: MMUM
Rozsah: 26P – 39L
Zařazení: magisterské studium
Kredity: 6
Povinnost: volitelný oborový předmět
Typ studia: prezenční

Partnerský předmět

Multimediální technika

Spolupráce VUT-VŠB

Skripta: „Zpracování multimediálních dat pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO

Stručný popis

Cílem předmětu je podat studentům dostatek informací pro orientaci v oblasti zpracování obrazových dat a videosekvencí, zabezpečení, přenosu v IP sítích, indexace a vyhledávání v multimediálních databázích.

Popis předmětu

Studenti se seznámí s pokročilými metodami zpracování multimediálních signálů a metodami jejich doručování v nehomogenních síťových prostředích ,kompresemi video signálů, transformacemi obrazu a s multimediálními databázemi.

Obsah předmětu (anotace):

Obsahem předmětu Multimédia je podrobný popis moderních metod užívaných v rámci kompresních algoritmů pro obraz a video, zabezpečení multimediálního obsahu technikami vodoznačení, principy přenosů multimediálních dat v IP sítích a v neposlední řadě principy indexace a vyhledávání v rozsáhlých multimediálních databázích.

Sylabus

 1. Úvod do komprese multimediálních dat
 2. Kvantizace, prediktivní kódování v obraze
 3. Odhad pohybu ve video sekvencích
 4. Transformace obrazu (DCT, DWT, WHT)
 5. Entropické kódování
 6. Metody SPIHT, EZW užívané při DWT, JPEG-2000
 7. Standard JPEG, MPEG-1
 8. Standard MPEG-2
 9. Standard MPEG-4, H.264
 10. Základní metody filtrace obrazu
 11. Digitální vodoznaky v obraze a videu
 12. Multimediální databáze (MPEG-7)
 13. Multimediální protokoly

Ke stažení:

Skripta pro přednášky:Zpět