CZ EN

DTK1: Moderní síťové technologie

Garant: Doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D.
Zkratka: DTK1
Rozsah: 0P – 39 Seminář
Zařazení: Doktorské studium
Kredity: 4
Povinnost: volitelný oborový předmět

Partnerský předmět

Sítě nových generací

Spolupráce VUT-VŠB

Skripta: „Komunikační služby v sítích IP pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO

Stručný popis

1. ročník, letní semestr
Volitelný oborový  předmět
Zakončení zápočtem a zkouškou – 4 kredity

Popis předmětu

Síťové technologie představují jednu z nejrychleji se vyvíjejících technických oblastí současnosti. Cílem předmětu Moderní síťové technologie je poskytnout zájemcům široký pohled na tuto problematiku s užším zaměřením na nejaktuálnější oblasti. Obsah předmětu je rozdělen na dvě části. První část má obecnější charakter a slouží pro zajištění základních znalostí všem studentům doktorského studia pocházejících z různých ústavů FEKT VUT. Během této části je rozebrána problematika referenčních modelů používaných v oblasti sítí, přístupových metod a směrování.
Druhá část předmětu má za úkol seznámit zájemce s nejnovějšími výsledky vývoje v této oblasti. Bude zaměřena na tři klíčové oblasti v moderních síťových technologiích. První oblastí je zajištění kvality služeb. Tato problematika je důležitá pro moderní komunikační systémy určené k současnému přenosu multimediálních dat se striktním požadavkem na časování a klasických počítačových dat bez výrazných požadavků na síť. Druhou klíčovou oblastí je skupinové vysílání (multicast), které také úzce souvisí s přenosem multimédií. Třetí klíčovou oblastí jsou bezdrátové přenosové technologie představující velmi perspektivní řešení pro přístupové sítě.

Student získá rozsáhlý pohled na problematiku moderních síťových technologií s podrobnějším zaměřením na problematiku referenčních modelů, přístupových metod a směrování. Předmět dále zahrnuje seznámení s problematikou zajištění kvality služeb, skupinového vysílání (multicast) a bezdrátových přenosových technologií.Zpět