CZ EN

MIKT: Měření v informačních a komunikačních technologiích

Garant: doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
Zkratka: MIKT
Rozsah: prezenční - zápočet a zkouška 2+2, kombinovaná - zápočet a zkouška 0+12
Zařazení: Bakalářské studium
Katedra: Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
Úroveň studia: pregraduální nebo graduální
Web předmětu: ftp://student:student@d400server.vsb.cz/Studijni_Materialy/Volitelne_Predmety/Mereni_V_Informacnich_A_Komunikacnich_Technologiich/
Rok zavedení: 2010/2011
Určeno pro fakulty: FEI
Kredity: 4
Povinnost: volitelný odborný
Jazyk: čeština
Typ studia: bakalářské

Partnerský předmět

Měření v elektrotechnice

Spolupráce VUT-VŠB

Skripta "Měření v informačních a komunikačních technologiích pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO"

Stručný popis

Garant verze předmětu: doc. Ing. Jan Žídek, CSc.

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se v tomto předmětu seznámí s moderními měřicími přístroji a metodikou jejich použití v aplikacích z oblasti informačních a komunikačních technologií.

Popis předmětu

Vyučovací metody

 • Přednášky
 • Individuální konzultace
 • Ostatní aktivity
 • Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Rychle se rozvíjející oblast informačních a komunikačních technologií je doprovázená i rozvojem nástrojů pro měření v těchto systémech. Účelem těchto měření je diagnostikovat stav těchto systémů nebo změřit charakteristické parametry těchto systémů jak v etapě jejich vývoje, tak v etapě jejich provozu. Studenti se v tomto předmětu seznámí s moderními měřicími přístroji a metodikou jejich použití v aplikacích z oblasti informačních a komunikačních technologií.

Povinná literatura

 • Žídek, J.: Sylaby k předmětu Měření v informačních a komunikačních technologiích, elektronická podoba. FEI. VŠB-TU 2006.
 • Aplikační listy a informační materiály firmy Rohde-Schwarz: http://www.rohde-schwarz.de.
 • Aplikační listy a informační materiály firmy Agilent Technologies: http://www.educatorscorner.com.

Doporučená literatura

 • Clyde F. Coombs, Jr.: Electronic Instrument Handbook. McGraw-Hill, Inc. NewYork 1995. ISBN 0-07-012616-X

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

Podmínky udělení zápočtu: Odevzdání protokolu z měření a dokumentace semestrálního projektu.

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Osnova předmětu

Přednášky

 1. Cíle měření, fáze měření, obecná struktura měřicího řetězce, hardwarové platformy moderních měřicích systémů.
 2. Základy metrologie, úplný výsledek měření, nejistota měření a její vyjadřování.
 3. Měření základních elektrických veličin a přístroje pro jejich měření.
 4. Měření napětí, výkonů a úrovní v komunikačních systémech. Měřiče napětí, výkonů a úrovní. Metodika jejich použití.
 5. Zdroje stimulačních signálů pro měření v informačních a komunikačních technologiích. Signálové a funkční generátory, frekvenční syntezátory. Metodika jejich použití.
 6. Měření časových průběhů v informačních a komunikačních systémech. Digitální osciloskopy. Metodika jejich použití.
 7. Měření spektra v informačních a komunikačních systémech. Frekvenční analyzátory. Metodika jejich použití.
 8. Měření napětí, úrovně, výkonu, spektra na modulovaných a pulzních průbězích. Měřicí přístroje určené pro tuto oblast.
 9. Digitální modulace a základní pohledy na signál v digitálně modulovaných systémech.
 10. Vektor signálové generátory a analyzátory. Metodika jejich použití.

Laboratoře

 1. Metodika vytváření protokolu z měření. Bezpečnost a základy práce s analogovými a číslicovými měřicími přístroji.
 2. Výpočet nejistoty měření a její vyjadřování v úplném výsledku měření.
 3. Měření základních elektrických veličin – napětí, proud, výkon.
 4. Použití zdroje stimulačních signálů pro měření v informačních a komunikačních technologiích.
 5. Měření časových průběhů v informačních a komunikačních systémech.
 6. Měření spektra v informačních a komunikačních systémech.
 7. Komunikace s měřicími přístroji prostřednictvím PC.
 8. Základní pohledy na signál v digitálně modulovaných systémech.


Zpět