CZ EN

MKRI: Kryptografie v informatice

Garant: doc. Ing. Václav Zeman, Ph.D.
Zkratka: MKRI
Rozsah: 26P – 39L
Zařazení: magisterské studium
Kredity: 6
Povinnost: volitelný oborový předmět
Typ studia: prezenční

Partnerský předmět

Počítačové viry a bezpečnost počítačových systémů

Spolupráce VUT-VŠB

Skripta: „Ochrana informací šifrováním pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO

Stručný popis

Cílem předmětu je poskytnout studentům jak teoretické znalosti tak i praktické zkušenosti při ochraně a zabezpečení dat v moderních komunikačních a informačních systémech.

Popis předmětu

Studenti jsou schopni popsat používané kryptografické mechanizmy pro zabezpečení a ochranu dat. Získají základní teoretické a praktické znalostí v oblasti bezpečnosti informačních systémů. Absolvent předmětu je schopen vysvětlit principy moderní symetrické a asymetrické kryptografie.

Obsah předmětu (anotace):

Bezpečnostní strategie, analýza rizik, funkce prosazující bezpečnost, bezpečnostní mechanismy, kritéria hodnocení bezpečnosti informačních systémů. Matematické základy kryptologie. Substituční a transpoziční šifry. Kryptografie tajným klíčem, šifrovací algoritmus AES, kryptografie veřejným klíčem, systém RSA. Kryptografické klíče a jejich management. Digitální podpis, základní kryptografické protokoly a jejich prvky. Speciální algoritmy pro protokoly, identifikační schémata. Bezpečnost přenosu dat. Internet a bezpečnost, ochrana soukromí. Bezpečné elektronické obchodování, legislativní a společenskoetická ochrana dat.

Sylabus

 1. Úvod do kryptografie, klasická kryptografie.
 2. Modulární aritmetika.
 3. Symetrická kryptografie, proudové šifry,…
 4. Symetrická kryptografie, blokové šifry, DES, AES, …
 5. Kryptografie veřejného klíče, RSA, D-H,...
 6. Kryptosystémy na bázi eliptických křivek.
 7. Hašovací funkce.
 8. Digitální podpis.
 9. PKI.
 10. Kvantová kryptografie.
 11. Kryptoanalýza postranními kanály.
 12. Elektronické bankovnictví.
 13. Bezpečnostní architektura RM OSI.

Ke stažení:

Skripta pro přednášky:Zpět