CZ EN

KSPS: Komunikační systémy v podnikových sítích

Garant: doc. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
Zkratka: KSPS
Rozsah: prezenční - zápočet a zkouška 2+2, kombinovaná - zápočet a zkouška 2+6
Zařazení: navazující magisterské
Katedra: Katedra telekomunikační techniky
Úroveň studia: pregraduální nebo graduální
Rok zavedení: 2010/2011
Určeno pro fakulty: FEI
Kredity: 4
Povinnost: volitelný odborný
Jazyk: čeština
Typ studia: navazující magisterské

Partnerský předmět

Služby telekomunikačních sítí

Spolupráce VUT-VŠB

Skripta  "Komunikační systémy v korporátních sítích pro integrovanou výuku VUT a VB-TUO"

Stručný popis

Garant verze předmětu: doc. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozumět programování a vytváření služeb pro moderní spojovací systémy. Učební výstupy jsou stanoveny tak, aby studenti byli schopni identifikovat, aplikovat a řešit úlohy z oblasti řízení a programování telefonních ústředen. Studenti umějí programovat v jazyce AMO, znají možnosti komunikačních serverů řady Siemens hipath, běžně užívané služby a aplikace v podnikové komunikaci.

Popis předmětu

Vyučovací metody

 • Přednášky
 • Cvičení (v učebně)
 • Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Cílem předmětu je přiblížit studentům problematiku administrace podnikových komunikačních systémů. Výuka probíhá v laboratoři, která je vybavena nejnovějšími verzemi komunikačních serverů Siemens hipath4000,3000,2000 a částečně i hipath8000.

Povinná literatura

 • HiPath 4000 V4 AMO Descriptions. Service Manual, Siemens Enterprise Communications 2007.
 • A31003-H3140-S104-1-7620 HiPath 4000 V4 Feature Usage Examples, Service Manual, Siemens Enterprise Communications 2007.
 • A31003-H3140-S106-1-7620 Podpora předmětu, přednášky a cvičení.

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

Podmínky udělení zápočtu: Student může obdržet max. 40 bodů za sedm hodnocených témat, která jsou zadána během semestru, minimálně je vyžadováno 20 bodů.

Osnova předmětu

Přednášky

 1. Úvod do podnikových komunikačních systémů, HW struktura h4k, řízení, moduly vedení a účastnické moduly. IP distribuovaná architektura, zvýšení dostupnosti. Systémové, týmové a doplňkové služby,
 2. AMO programovací jazyk, struktura příkazu, CLI, terminál údržby a dohledu, AMO caching.
 3. Konfigurace účastníků – systémové digitální linky, analogové linky a IP telefony, AMO SCSU,SBCSU.
 4. Analýza čísel – AMO WABE, účastnická data – AMO SDAT a osobní data – AMO PERSI.
 5. Skupiny převzetí volání, komunikační skupiny a vyhledávací skupiny – AMO AUN, COMGRP, SA.
 6. Systémové funkce, cíle a horké linky – AMO TAPRO, ZIEL, HOTLN. ISDN linky, SIP účty a Key terminály, AMO KCSU.
 7. Konfigurace modulů a základní údržba systému – AMO BCSU, DSSU, SDSU, HISTA, LOGBK.
 8. Základy síťování – BUEND, COT, COP, TDCSU, RICHT, LODR, LDAT, LDPLN, REFTA.
 9. Nástavbové aplikace – unified messaging, konvergence pevné a mobilní sítě, CTI.
 10. Generování CDR a účtování hovorného.

Laboratoře

 1. Konfigurace IP účastníků a vedení. Užití a popis doplňkových služeb
 2. AMO příkazy a konfigurace terminálu údržby.
 3. Konfigurace účastníka (zadání č. 1 – 6 bodů).
 4. Data účastníka a osobní data (zadání č. 2 – 6 bodů).
 5. Skupiny převzetí volání, komunikační skupiny a skupiny vyhledávání (zadání č. 3 – 7 bodů).
 6. Systémové funkce, cíle a horké linky (zadání č. 4 – 7 bodů).
 7. ISDN linky a Key terminály, praktická konfigurace.
 8. Diagnostika, řešení provozních problémů (zadání č. 5 – 7 bodů).
 9. Síťování – configurace vedení (zadání č. 6 – 7 bodů).
 10. Konfigurace vybraných nástavbových aplikací. Accountix – účtování.


Zpět