CZ EN

MKPM: Komunikační prostředky mobilních sítí

Garant: doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D.
Zkratka: MKPM
Rozsah: 26P – 39L
Zařazení: magisterské studium
Kredity: 6
Povinnost: volitelný oborový předmět
Typ studia: prezenční

Partnerský předmět

Rádiové buňkové sítě

Spolupráce VUT-VŠB

Skripta: „Mobilní komunikační sítě a služby v all-IP prostředí pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO

Stručný popis

Cílem je podat studentům podrobnější informace o struktuře mobilních sítí, technologiích, poskytovaných službách, řízení mobilních sítí, problematice přenosu dat v mobilních sítích, apod.

Popis předmětu

Studenti získají informace o problematice mobilních sítí z hlediska spojovacích, přenosových a signalizačních systémů. Také se blíže seznámí s datovými službami a jejich vlastnostmi a jejich dalším vývoji.

Obsah předmětu (anotace):

Protokolová architektura mobilních sítí, přenosové a spojovací prostředky mobilních sítí, odlišnosti od pevných sítí, řídicí protokoly a signalizace v mobilních sítích, dohled nad mobilními sítěmi. Sítě GSM, struktura, řízení spojení, protokoly komunikace mezi registry sítě GSM. Přenos dat v mobilních sítích, technologie HSCSD a GPRS. Rozšíření kapacity a přenosových rychlostí pomocí systému EDGE. Spolupráce mobilních sítí s jinými sítěmi. Mobilní sítě a Internet. Mobilní sítě třetí generace - IMT-2000/UMTS. Technologie LTE - architektura přístupové a páteřní sítě.

Sylabus

 1. Mobilní sítě - vlastnosti, služby, typy, problémy
 2. Problémy mobility - handover, roaming, identifikace, zabezpečení komunikace.
 3. Technické řešení služeb - hlasové služby, kódování hlasu - FR, HR, EFR
 4. Přenos dat - transparentní, netransparentní, přenos faxových zpráv
 5. Struktura mobilních sítí - základní prvky, jejich význam a funkce
 6. Systém GSM - vývoj, fáze 1, 2, 2+, struktura, rozhraní
 7. Bázový subsystém - BTS, BSC, komunikační kanály - dělení pásma, typy kanálů a jejich funkce
 8. Spojovací subsystém - MSC, GMSC, registry HLR, VLR, EIR
 9. GSM modemy - typy, AT příkazy pro mobilní datovou komunikaci
 10. Systém pro přenos SMS zpráv. Signalizace - signalizační systém, ověření stanice, přenos informace o poloze stanice
 11. Operační subsystém - provozní a servisní centrum, centrum managementu sítě, administrativní centrum, centrum služeb inteligentních sítí
 12. Způsoby zvýšení rychlosti přenosu dat - technika EDGE, technologie HSCSD, GPRS - způsoby přenosu, srovnání s klasickou GSM
 13. Integrace mobilních komunikačních systémů a zvyšování přenosové kapacity pro multimediální služby - UMTS/IMT-2000, LTE

Ke stažení:

Skripta pro přednášky:Zpět