CZ EN

KHWS: Hardware počítačových sítí

Garant: doc. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D.
Zkratka: KHWS
Rozsah: 26P – 26L
Zařazení: bakalářské studium
Kredity: 5
Povinnost: volitelný oborový předmět
Typ studia: kombinovaný

Partnerský předmět

Širokopásmové sítě

Spolupráce VUT-VŠB

Skripta: „Aktivní prvky datových sítí pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO
Skripta: „Hardware of Computer Networks for Joint Teaching Programme of BUT and VSB-TUO

Stručný popis

Cíle předmětu je seznámit studenty s komponenty, vnitřními mechanizmy aktivních prvků a klíčovými komunikačními protokoly pevných a bezdrátových sítí.

Popis předmětu

Absolvent předmětu získá znalosti a je schopen popsat principy a vnitřní architekturu aktivních prvků komunikačních sítí, popsat řídící mechanizmy a protokoly, je schopen základních nastavení a ovládání současných síťových prvků.

Obsah předmětu (anotace):

V úvodní části se předmět věnuje principům směrování v paketových sítích. Jsou analyzovány klíčové vlastnosti směrovacích protokolů rodiny distance vector a link-state. Dále jsou diskutovány mechanismy zajištění kvality služeb v datových sítích a možné implementace těchto mechanismů v aktivních síťových prvcích určených pro drátový a bezdrátový provoz. Na základě hierarchického dělení sítě jsou pak podrobněji popsány přepojovací uzly určené pro jednotlivé úrovně. Jsou uvedeny vlastnosti přepínačů využívající časový multiplex a prostorové dělení kanálů. Je diskutována problematika vnitřního blokování, soutěžení o výstupní port, blokování fronty, skupinového přenosu, algoritmy výběru buněk.

Sylabus

 1. Základy adresace, úvod do problematiky směrování
 2. Směrovací protokoly: RIP, OSPF
 3. Vnitřní architektura směrovačů
 4. Technologie ATM – základní principy, ATM buňka, třídy služeb
 5. Přepojovací uzly - základní principy
 6. Přepojovací uzly - dělení, základní typy
 7. Přepojovací uzly - využití vyrovnávacích pamětí
 8. Přepojovací uzly - algoritmy výběru buněk
 9. Přepojovací uzly - podrobný popis nejběžnějších vnitřních architektur
 10. Bezdrátové lokální sítě - základní principy
 11. Bezdrátové lokální sítě - proces komunikace
 12. Bezdrátové personální sítě WPAN a bezdrátové metropolitní sítě WMANZpět