CZ EN

EZS: Elektronické zabezpečovací systémy

Garant: Ing. Radek Novák, Ph.D.
Zkratka: EZS
Rozsah: prezenční - zápočet a zkouška 2+2, kombinovaná - zápočet a zkouška 2+6
Zařazení: navazující magisterské
Katedra: Katedra telekomunikační techniky
Úroveň studia: pregraduální nebo graduální
Rok zavedení: 2012/2013
Určeno pro fakulty: FEI
Kredity: 4
Povinnost: volitelný odborný
Jazyk: čeština
Typ studia: navazující magisterské

Partnerský předmět

Zabezpečovací systémy

Spolupráce VUT-VŠB

Skripta "Prostředky bezpečnostních systémů pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO"

Stručný popis

Garant verze předmětu: Ing. Radek Novák, Ph.D.

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je nabytí praktických znalostí o zabezpečovacích systémech po hardwarové, softwarové a teoretické stránce. Absolvent předmětu je schopen navrhnout a realizovat zabezpečovací systém.

Popis předmětu

Vyučovací metody

 • Přednášky
 • Cvičení (v učebně)
 • Projekt

Anotace

Cílem předmětu je nabytí praktických znalostí o zabezpečovacích systémech po hardwarové, softwarové a teoretické stránce. Absolvent předmětu je schopen navrhnout a realizovat zabezpečovací systém.

Povinná literatura:

 • Flajzar, T.: GSM alarm - přenos poplachu na mobilní telefon. BEN 2005.
 • Krejčiřík, A.: SMS - Střežení a ovládání objektů pomocí mobilu a SMS. BEN 2004. 

Doporučená literatura

 • Křeček, S.: Příručka zabezpečovací techniky. BEN 2002. 

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

 • Projekt č.1: Naprogramování šifrovaného přenosu dat. 0 nebo 2 nebo 8 bodů. Projekt č. 1 se odevzdává ve 4. týdnu semestru.
 • Projekt č.2: Komunikace procesoru s čipy Dallas. 0 nebo 2 nebo 15 bodů. Projekt č. 2 se odevzdává v 7. týdnu semestru.
 • Projekt č.3: Vytvoření úplného zabezpeč. zařízení s vazbou na mobilní telefon. 0 nebo 2 nebo 25 bodů. Projekt č. 3 se odevzdává v 15. týdnu semestru. 

Další požadavky na studenta

 • Projekt č. 1: Naprogramování šifrovaného přenosu dat.
 • Projekt č.2: Komunikace procesoru s čipy Dallas.
 • Projekt č.3: Vytvoření úplného zabezpeč. zařízení s vazbou na mobilní telefon.

Prerekvizity

Kód předmětu

Zkratka

Název

Povinnost

440-2302

MT I

Mikropočítačová technika I

Doporučená

Osnova předmětu

 1. Senzory používané v zabezpečovacích systémech, principy a vlastnosti.
 2. Bezdrátové GSM moduly, příklad – SIM300D.
 3. Šifrování při přenosu dat.
 4. Procesor ve funkci řídicího obvodu zabezpečovacího systému, kritéria jeho volby. Příklad – aplikace PIC18F46K22 v zabezp. systému.
 5. Odolnost zabezpečovacího systému proti zmaření funkce jakýmkoliv způsobem. Profesionální testy.
 6. Zpracování signálů v zabezpečovacích systémech.
 7. Zpracování obrazu v zabezpečovacích systémech. GSM kamera EYE-02.
 8. Čipové karty, kontaktní a bezkontaktní systémy. Příklad – identifikační čipy Dallas DS1990R-F3.
 9. Komponenty a systémy pro zabezpečení automobilů.
 10. Profesionální zabezpečovací systémy komerčně vyráběné.
 11. Přenos informace po střídavé napájecí soustavě 230 V.
 12. Jendnoduchá obvodová řešení zabezpečovacích systémů (bezprocesorová) .
 13. Spolehlivost systémů, spolehlivostní modely, dynamické a hybridní zálohování.
 14. Napájení zabezpečovacích systémů, fotovoltaické panely, soudobé typy akumulátorů.
 15. Legislativa související se zabezpečovacími systémy.

 

 Zpět