CZ EN

KARS: Architektura sítí

Garant: doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D.
Zkratka: KARS
Rozsah: 26P – 26L
Zařazení: bakalářské studium
Kredity: 5
Povinnost: povinný
Typ studia: kombinovaný

Partnerský předmět

Úvod do komunikačních technologií

Stručný popis

Cílem kurzu je podat studentům hodnotné informace pro orientaci v oblasti telekomunikačních sítí, především o datových sítích, a to o jejich architekturách, technikách komunikace, způsobech přenosu a směrování informace, principech sdílení síťových prostředků, prostředcích realizace služeb a také o správě sítí.

Popis předmětu

Studenti získají znalosti z oblasti principů činnosti datových sítí, protokolových sad, vlastností různých typů sítí LAN, MAN a WAN, o Internetu a jeho službách.

Obsah předmětu (anotace):

Telekomunikační sítě, konvergence sítí a integrace služeb. Referenční model datových sítí OSI. Datové sítě, typy a způsoby přenosu dat. Topologie sítí, přenosová média. Propojování sítí - rozbočovače, přepínače, směrovače. Směrování v sítích. Síťové technologie - Ethernet, Token Ring, FDDI, DQDB. Virtuální sítě. Protokolová sada TCP/IP. Internet, elektronická pošta, vzdálený přístup, přenos souborů, služba www - HTTP protokol, HTML. Správa datových sítí.

Sylabus

 1. Telekomunikační sítě - klasifikace sítí, okruhově spojované a paketově přepínané sítě, konvergence síťových technologií, integrace služeb.
 2. Telekomunikační služby - dělení služeb, požadavky, popis služeb. Konvergence sítí a integrace služeb - důvody, podmínky, techniky přenosu dat. 
 3. Referenční model ISO/OSI - vrstvy, jejich funkce. Spojově orientované a nespojově orientované služby, spolehlivé a nespolehlivé služby. 
 4. Kabelážní systémy. Kanálové kódování dat. Techniky sdílení společné přenosové kapacity, přístupové metody. 
 5. Datové sítě - charakteristika, sítě LAN - typy, vlastnosti, topologie, prvky sítě. Výpočetní architektury v datových sítích: terminál-server, klient-server, peer-to-peer. Síťové aplikace. 
 6. Propojovací prky sítí - opakovače, rozbočovače, mosty, přepínače, směrovače, brány. Směrovací mechanismy v sítích LAN a WAN. 
 7. Sítě Ethernet - 10 Mb/s, 100 Mb/s, 1000 Mb/s, 10Gb/s, 40/100 Gb/s - popis, standardy, přístupová metoda, síťové karty, formáty rámců. 
 8. Virtuální sítě LAN (VLAN) - typy, správa. Další síťové technologie - Token Ring, FDDI, DQDB. 
 9. Bezdrátové sítě LAN - architektury, rodina standardů IEEE 802.11 - přístupové metody, struktura rámce, fyzická vrstva různých standardů, komunikační procedury, bezpečnost,
 10. Vrstvový model TCP/IP - popis, adresování, protokoly ARP, BOOTP, DHCP
 11. Směrování - protokoly IP, ICMP, RIP, OSPF, jmenný systém - DNS. Transportní protokoly - TCP, UDP.
 12. Aplikační protokoly - služba www - HTTP, elektronická pošta - SMTP, přenos souborů - FTP, vzdálený přístup - SSH. 
 13. Správa sítě - model agent-manažer, struktura vlastností síťových prvků MSI, databáze MIB, protokol SMNP, aplikace pro správuZpět