CZ EN

KANA: Analogová technika

Garant: prof. Ing. Kamil Vrba, CSc.
Zkratka: KANA
Rozsah: 39P – 13N – 13L – 13C
Zařazení: bakalářské studium
Kredity: 7
Povinnost: povinný
Jazyk: čeština
Typ studia: kombinovaný

Partnerský předmět

Základy elektroniky

Spolupráce VUT-VŠB

Skripta: „Filtrační analogové obvody pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO

Stručný popis

Cílem předmětu je získání základních aplikačních znalostí analogové techniky v celé šíři, tj. od jednoduchých stavebních bloků s diodami, bipolárními a unipolárními tranzistory až po použití integrovaných analogových obvodů v konkrétních aplikacích.

Popis předmětu

Předmět svým charakterem umožní získat praktický přístup k návrhu analogových obvodů nejrůznějšího typu. Absolvent předmětu bude schopen:

  • navrhnout základní tranzistorové struktury s bipolárními a unipolárními tranzistory,
  • vysvětlit vnitřní strukturu operačních zesilovačů a dalších analogových integrovaných obvodů,
  • navrhnout základní lineární obvody s operačními zesilovači,
  • navrhnout požadovanou přenosovou funkci aktivních filtrů,
  • popsat funkci nelineárních obvodů s operačními zesilovači,
  • rozumět aplikacím operačních zesilovačů ve funkčních generátorech, stabilizátorech napětí, v A/D a D/A převodnících.

Obsah předmětu (anotace):

Základní aplikace: pasivní RC a LCR obvody, základní obvody s diodami, bipolárními a unipolárními tranzistory, s operačními zesilovači a konvejory, OTA, komparátory a časovači. Další aplikace: lineární a nelineární obvody s operačními zesilovači, aktivní filtry, generátory signálů, širokopásmové zesilovače, výkonové zesilovače, napájecí zdroje, analogové spínače a vzorkovače s pamětí, analogové obvody pro D/A a A/D převodníky, měřicí obvody.

Sylabus

1. Základní stavební jednotky analogových obvodů.
2. Vnitřní struktury analogových integrovaných obvodů
3. Parametry analogových integrovaných obvodů.
4. Lineární obvody s operačními zesilovači, proudovými konvejory a OTA.
5. Obvody s kmitočtově závislou zpětnou vazbou.
6. Pasivní filtry RLC.
7. Aktivní filtry s operačními zesilovači, proudovými konvejory a OTA.
8. Obvody s nelineární Zpětnou vazbou.
9. Operační usměrňovače.
10. Obvody s elektronickými spínači (zesilovače, střídače, vzorkovače s pamětí).
11. Komparátory a jejich aplikace.
12. Generátory harmonických a neharmonických kmitů.
13. Stabilizátory.Zpět