CZ EN

Workshop: Služby a kvalita služeb, 2013

Workshop proběhl 27. 11. 2013 ve videokonferenční místnosti Ústavu telekomunikací FEKT VUT v Brně a paralelně ve videokonferenční místnosti Katedry telekomunikační techniky FEI VŠB-TUO.

Snímky z přednášek

Sborník

Sborník ke stažení

Fotogalerie

Náhled na
Náhled na
Náhled na
Náhled na
Náhled na
Náhled na
Náhled na
Náhled na
Náhled na
Náhled na
Náhled na
Náhled na
Náhled na
Náhled na
Náhled na
Náhled na
Náhled na
Náhled na
Náhled na
Náhled na
Náhled na
Náhled na
Náhled na
Náhled na
Náhled na
Náhled na
Náhled na
Náhled na
Náhled na
Náhled na
Náhled na
Náhled na