CZ EN

Workshop: Služby a kvalita služeb, 2013

Téma workshopu: Služby a kvalita služeb 27. 11. 2013 od 10:00 hod

Rozsah 4–6 stran v češtině nebo slovenštině, může být i anglicky. Termín odevzdání do 19. 11. 2013. Soubor vyexportovaný do formátu .pdf pošlete na adresu skorpil@feec.vutbr.cz. Pro příspěvek použijte šablonu, která je pro Word i LaTeX níže.

Na konci vložte poděkování dle vzoru: Výstup vznikl v rámci projektu OPVK číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0062, Společné aktivity VUT a VŠB-TUO při vytváření obsahu a náplně odborných akreditovaných kurzů ICT.

Šablony ke stažení