CZ EN

O projektu

Název projektu

Společné aktivity VUT a VŠB-TUO při vytváření obsahu a náplně odborných akreditovaných kurzů ICT

Stručný obsah projektu

Projekt je zaměřen na zintenzivnění společných aktivit mezi žadatelem VUT a partnerem VŠB-TUO. Navrhovány jsou inovace, které přesahují rámec jednoho studijního programu a které zvyšují možnost mezioborových studií. Na VUT v Brně a VŠB-TUO v Ostravě jsou obdobně zaměřené studijní programy s mnoha obory a kurzy zaměřenými na informační a komunikační technologie (ICT). V akreditovaných kurzech z oblasti ICT obdobné náplně budou vytvářena společná skripta a jiné výukové materiály, vyučující povedou část výuky na opačné škole, budou organizovány odborné workshopy zainteresovaných učitelů, spolupráce na publikacích apod. Zvýšena bude možnost mezioborových studií mezi fakultami tak, že student bude cca 2 týdny (v rámci povinné odborné praxe) pobývat na opačné škole, kde se zúčastní veškeré výuky, zvýší se mobilita. Výuka v angličtině a návštěva odborníka ze zahraničí přispěje k internacionalizaci.

Hlavní cíl projektu

Zvýšení kvality odborných akreditovaných kurzů ICT.

Klíčové aktivity projektu

  • Kooperace VUT a VŠB-TUO při inovaci odborných akreditovaných kurzů ICT
  • Vytvoření společných textů pro inovované kurzy
  • Společná výuka – přednášky, cvičení, laboratoře
  • Mobilita cílových skupin, konference
  • Statistické vyhodnocení inovativnosti projektu
  • Internacionalizace výuky

Trvání projektu

01.03.2012 – 28.02.2015

Rozpočet projektu

12 940 521,50 Kč VUT
8 799 396,63 Kč VŠB-TUO

Žadatel projektu

Vysoké učení technické v Brně

Partner projektu

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Řešitel projektu

Doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc.

Registrační číslo projektu

CZ.1.07/2.2.00/28.0062

Důležité monitorovací indikátory

  • Počet inovovaných/nově vytvořených kurzů: 56
  • Počet inovovaných/nově vytvořených produktů s komponentou ICT: 47
  • Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání – studentů celkem: 7 840

Modernizace laboratoří

Modernizace laboratoří